Setkání se vzácným pavoukem stepníkem rudým v Praze 6.

29.9.2018 od Hanka

V Praze žije mnoho vzácných druhů. Když se člověk vydá některou vzácnost hledat, obvykle nic nenajde. A když jsem šla na vycházku jen tak, najednou na pěšince proti mně pochodoval červený korálek. Já zůstala stát, pavouk stepník rudý (Eresus kollari) prchnul do sousední vegetace. Ale občas se zastavil, a nechal se chvilku fotografovat. Potom zmizel pod trsem suché trávy.
Nápadně červený zadeček mají pouze samečci, samičky jsou hnědočerné.

Stepník rudý žije v teplých a suchých oblastech se členitým reliéfem. A co je důležité, žijí pouze na takových stanovištích, která jsou velmi dlouhou dobu stabilní. Nikdy nebyli nalezení na místech druhotně pozměněných nebo narušovaných. Spolehlivě indikují zachovalé xerotermní biotopy.
/Pavouk stepník rudý, sameček, hlavohruď s makadlem.

Mají dlouhý životní cyklus. Samečkové se vyvíjejí 3 roky, samičky 4 roky. Samci dospívají na konci léta a pátrají po samicích až do října. Samička přezimuje, v květnu naklade vajíčka.
/Stepník rudý, sameček, září 2018.

V ČR se vyskytují 4 druhy pavouků stepníků, v Praze je jenom druh stepník rudý.
Stepníci si hloubí v zemi asi 10 cm hluboké jednoduché svislé nory. Vystýlají je pavučinou. Pavučina pokračuje až na povrch a ještě si nahoře pavouci vytvářejí pavučinouvou stříšku. Tu opatřují vysoce přilnavým kribelovým vlášením. Nejpočetnější kořistí jsou mravenci. Ti jsou ale jen drobní, proto jsou vítanou potravou brouci. Stepníci se živí skoro vším, co se jim do pavučiny chytí.

Přesná místa s výskytem vzácných druhů je lépe nevyzrazovat. Ale chci ukázat, v jakém prostředí pavouci stepníci žijí, jaké rostliny tam můžeme vidět.
Hojným kvetoucím druhem tu byla hvězdnice zlatovlásek.
/Stráň s kvetoucími trsy hvězdnice zlatovlásek.

/Hvězdnice zlatovlásek na konci září 2018.

Chrpa latnatá tu byla už většinou odkvetlá, ale občas se ještě jednotlivé kvítky našly. Tady je na květu sameček ploskočelky páskované (Halictus simplex).
/Chrpa latnatá a sameček ploskočelky.

Překvapily mne tu 2 rostliny radyku prutnatého. Tenhle druh je v Praze 6 neobvyklý.
/Radyk prutnatý, lodyha se semeny.
/Radyk prutnatý, květ, semena a mravenec.
Místní mravenci jsou velmi malí.
/Radyk prutnatý, květ s mravencem.

Jako osamocený malý stromek tu roste jeřáb břek.
/Jeřáb břek, větev.
Listy a plody.
/Jeřáb břek, větev s mnoha plody, září 2018.
/Jeřáb břek, větvička s listy a plody.

Mnoho druhů hmyzu má takový životní cyklus, že během podzimu se setkávají samičky a samečci. Samečci umírají nejpozději na začátku zimy, samičky přezimují a zjara dají život další generaci.
Sršně spolu. Mladá sršní matka je veliká, samečkové jsou menší.
/Sršně, samička a sameček spolu.
/Sršně, spojený pár, září 2018.

Letos je v přírodě velmi málo včel samotářek.
Ve vodě a kolem vody
Vltavský břeh na severu Prahy, naproti přírodní rezervaci Podhoří.
Kvetoucí mahalebky kolem sebe šíří hořkomandlovou vůni.

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist