Atlas Seznam

Jízlivka obecná Eumenes pedunculatus

od Hanka

čeleď: Vosovití - Vespidae

Jízlivka obecná (Eumenes pedunculatus) je dlouhá 10 až 17 mm. Má ráda suchá a teplá stanoviště. Oblíbenou rostlinou je vřes, ale není na vřesu závislá. Na zdejších fotografiích je na květní latě na rozrazilu klasnatém.
Je zajímavá tím, že samičky staví pro svoje potomstvo z jílu jednotlivě urnovité plodové komůrky, přilepují je obvykle na lodyhy rostlin, nebo na skalní podklad.
Do připravené komůrky pak samička na strop vyklade vajíčko. Potom svůj plod zásobuje housenkami, ponejvíc housenkami píďalek, ale také loví larvy brouků nosatců.

Číst více

Zdobnice proměnlivá Epeolus variegatus

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Zdobnice proměnlivá (Epeolus variegatus) je velká jen 7 až 8 mm. Je to hnízdní parazit hedvábnic rodu Colletes. V Praze jsou jejím hostitelským druhem zejména hedvábnice řebříčková (Colletes daviesanus) a hedvábnice podobná (Colletes similis).

Fotografie na rmenu barvířském, v Praze v parku nad Kotlářkou, 12. 8. 2017.

Číst více

Hedvábnice řebříčková Colletes daviesanus

od Hanka

čeleď: Hedvábnicovití - Colletidae

Hedvábnice řebříčková (Colletes daviesanus) je to letní druh s plsťovými páskami na zadečku. Dospělci jsou v přírodě k vidění od června do srpna. Je to drobný druh, je dlouhá jen 7 až 9 mm. Sbírá nektar a pyl na květech různých hvězdnicovitých rostlin, upřednostňuje řebříčky a vratič.
Obvykle hnízdí na svislém podkladu z pískovce nebo tvrdé hlíny, často v zední omítce nebo ve spárách poškozeného zdiva.

Plodové komůrky odděluje průhlednými přepážkami z celofánovité hmoty.

Číst více

Pískolib malý Bembecinus tridens

od Hanka

čeleď: Kutíkovití - Crabronidae

Pískolib malý (Bembecinus tridens) je dlouhý jen 7 až 11 mm. Dospělci létají v přírodě od června do srpna. Žije na písčitých lokalitách, zejména na náplavových písčinách kolem řek.
Hnízdečka vyhrabává v zemi, vajíčko klade do prázdné plodové komůrky na sloupek ze směsi písku a slin. Po opuštění hnízda se vchod samovolně zasypává jemným pískem, samička se při návratu do hnízda obratně prohrabe. Svůj plod zásobuje potravou z nalovených malých křísků a pěnodějek. Zásobování je postupné, podle potřeb larev.

Číst více

Pačmelák český Bombus bohemicus

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Pačmelák český (Bombus bohemicus) je hnízdní parazit u druhu čmelák hájový (Bombus lucorum). Je to hojný druh v chladnějších polohách. (V Praze je takovou chladnější lokalitou např. severní stráň nad Šáreckým potokem.)
Má tmavší křídla než jeho hostitelský druh.
Na fotografiích je samička.

Číst více

Maltářka jetelová Chalicodoma ericetorum

od Hanka

čeleď: Čalounicovití - Megachilidae

Maltářka jetelová (Chalicodoma ericetorum) je dlouhá 10 až 14 mm. Rozlišovacím znakem jsou zřetelné tomentové pásky na druhém až pátém tergitu.
V přírodě létá od června do srpna. Sbírá nektar a pyl pouze na bobovitých a hluchavkovitých rostlinách. Hnízdí v nejrůznějších dutinách ve zdech nebo v puklinách skal, příležitostně i v dutých stéblech rostlin. Je častá v blízkosti lidských obydlí, zejména teplých lokalitách.

Číst více

Zednice hadincová Hoplitis adunca

od Hanka

čeleď: Čalounicovití - Megachilidae

Zednice hadincová (Hoplitis adunca) je dlouhá jen 8 až 12 mm. Má letovou periodu od června do srpna. Na teplých a suchých lokalitách je to hojný druh. Pro svoje larvičky připravuje stravu pouze z nektaru a pylu hadince, může použít i nektar a pyl jiných brutnákovitých rostlin. Hnízdí v rozmanitých dutinách, v dutých stoncích rostlin, v prázdných ulitách, v puklinách ve skalách, v dutinách ve stavebním dřevě nebo v kmenech stromů.
Na horní fotografii je samička. Ta má krátce po vylíhnutí břišní kartáč chloupků světlý, bledožlutý.

Číst více

Lumci časného jara Ichneumon sp.

od Hanka

čeleď: Lumkovití - Ichneumonidae

Lumci (Ichneumonidae) jsou zajímavá, a zatím značně neprobádaná skupina hmyzu. Některé druhy lumků přezimují ve stadiu dospělců. Takoví jsou vidět, jak létají v přírodě, hned při prvním jarním oteplení.
Podařilo se mi jich několik vyfotografovat. Na určení druhu teprve čekají. Přesto chci jejich fotografie ukázat jako dokument a doklad, jaké druhy v Praze máme.

Číst více

Vosa útočná Vespula germanica

od Hanka

čeleď: Vosovití - Vespidae

Vosa útočná (Vespula germanica) je velmi hojný druh vosy. Přezimují pouze oplozené samičky.
Hnízda si ráda zakládá v zemních dutinách, ale také se lze s jejími hnízdy setkat i v nadzemních dutých a tmavých prostorách. Hnízdo vosy útočné má šedé zbarvení, a tím se dá odlišit od podobných hnízd vosy obecné, která má hnízda zbarvená žlutohnědě.

Byla zavlečená do Severní i Jižní Ameriky a do Austrálie.

Číst více

Nomáda ryšavá Nomada lathburiana

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomada ryšavá (Nomada lathburiana) je hnízdní parazit u některých druhů pískorypek, v Praze hlavně u pískorypky popelavé (Andrena cineraria).
Je to hojný druh. Je dlouhá 9 až 12 mm - to je mezi nomádami velký druh.
Na horním obrázku je samička.
Jedním z rozlišovacích znaků jsou rezavé chloupky na hrudi a na hlavě.

Číst více