Aktuality Seznam

13.8.2017

Park nad Kotlářkou

od Hanka

Opět tu bude přírodně cenné území. V minulosti tu bylo vzácné společenství mnoha druhů blanokřídlého hmyzu, jenže pak nastala přírodní pohroma. Tenkrát někdo nařídil, že ke dni 30. června musí být všechny travnaté plochy posečené, a pokud nebudou, dostane údržbu té neposečené plochy na starost jiná firma. A tak pár dnů před stanoveným termínem všichni sekáči vyrazili do práce, a pokosili široko daleko skutečně všechno. Najednou nebyl nikde pro hmyz ani kvíteček, mnozí hmyzáčci uhynuly hladem.
Nyní se tu péče zlepšila, porosty jsou sečené mozaikově, a život se sem zvolna navrací. Zatím se sem vrátili jenom ty hojnější, málo vzácné druhy, časem se to bude jistě zlepšovat.

Číst více

15.7.2017

Obrázky z Botanické zahrady v Praze na Albertově.

od Hanka

Nyní zde vystavují ve skleníku vzácnou orchidej Paphiopedilum kolopakingii.
Někomu by se mohla zdát obyčejná, my jsme zvyklí na zahradnicky šlechtěné orchideje, které bývají barevnější. Jenže tahle orchidej pochází z přírody Bornea. Tam je příroda málo prozkoumaná, pro našince neznámá. Na vykvetení takové rostliny z přírody se čeká mnoho roků a je to vždy překvapení, jaký květ se ukáže.

Číst více

29.6.2017

Čmeláci v červnu

od Hanka

Včera u Vltavy před Sedlcem (je to část Prahy 6) jsem uviděla na rozkvetlé lípě mohutnou mladou samičku druhu čmelák zemní.
Docela mne překvapila, divila jsem se, jak rychle letos vývoj čmeláčích hnízdeček pokročil. Se čmeláky je to tak:
Přezimuje oplozená samička, ta sama vybere místo a založí hnízdečko a vychová první dělnice, společně vychovají další dělnice a teprve potom začne matka klást vajíčka, ze kterých vyrostou mladé čmeláčí matky, nakonec vychovávají čmeláčí samečky. To tedy pokud má čmeláčí hnízdečko štěstí. Občas se něco nepovede, a vychovají třeba jenom mladé samičky, nebo naopak vynechají výchovu samiček, a vyprodukují pouze samečky.

Číst více

2.6.2017

Zavíječ zimostrázový (Cydalima perspectalis) v Praze.

od Hanka

Pochází z východní Asie. Už v předchozích letech byly v Praze hlášené jednotlivé výskyty tohoto škůdce buxusů (zimostrázů), ovšem letos se tu ukazuje v plné síle.
Jako zavlečený škůdce u nás nemá přirozené nepřátele.
Motýl sice vypadá jako nápadný, ve skutečnosti je to mistr v nacházení úkrytů, kde není vidět.

Číst více

1.6.2017

Proměny barev kolem revitalizovaných tůní u Šáreckého potoka.

od Hanka

Před pár roky uměle vytvořené tůně a vlhká louka kolem nich neustále překvapují proměnou barev. A taky bohatstvím života, který se sem v krátké době nastěhoval.
Zpočátku tu byly jenom pulci ropuch. Nyní se tu ozývají hlasy více různých druhů žab, na fotografii jsou podle mého odhadu skokani.

Číst více

23.5.2017

Přírodní rezervace Divoká Šárka a přírodní pohroma řepka olejka na její hranici.

od Hanka

Řepka olejka je polní plodina, kterou nelze pěstovat jinak než s používáním mnoha zemědělských pesticidů. Od zasetí až k době před sklizní, pořád se musí něčím stříkat. Nepěstuje se jinak, než systémem tzv. "pod trvalou insekticidní clonou".
Řepka je stará kulturní plodina, jenže v dávných stoletích se její olej nepoužíval k jídlu, ale jen na svícení v lampičkách. Původní předchůdci řepky obsahovaly látky, které rostlinám zajišťovaly, že nechutnaly ani lidem a zvířatům, ani hmyzím žroutům. Samozřejmě se vždycky našly nějaké housenky nebo brouci, kteří i dřív řepku žrali, ale šlo jim to pomalu, některé složky obsažené v listech a plodech původní řepky vývoj hmyzu hodně brzdily.
Teprve v posledních desetiletích se podařilo vyšlechtit takové odrůdy řepky, které dávají olej s vynikající potravinářskou kvalitou, ale současně ztratily odolnost vůči hmyzím žroutům.

Číst více

22.4.2017

Přírodní památka Baba a její výhledy

od Hanka

Přírodní památka Baba, to je mimořádně hodnotné místo pro přírodu i pro lidi.
A zatím se nám tu dařilo oběma společně velmi dobře. Výhledy do budoucna ale radostné být nemusí.
Tohle místo si totiž vyhlédnul jeden pan architekt.

Jedná se o podnět na změnu ÚP vedený pod č. 80/2016
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/podnety/zmeny/grafika_nove/2016_80.pdfČíst více

12.4.2017

Pískorypky na začátku dubna.

od Hanka

Jak se zjara oteplí a vysvitne sluníčko, opylování ovocných dřevin začnou zvládat nejen včely medonosné a čmeláci, ale také hojné pískorypky.

Nejkrásnější pískorypka je pískorypka ryšavá (Andrena fulva). Má ráda angrešty, rybízy a zejména moderní odrůdy vzniklé zkřížením černého rybízu a angreštu.

Číst více

2.4.2017

Kvetou meruňky a mnoho dalšího.

od Hanka

Meruňky pocházejí z Číny, nejsou přizpůsobené na proměnlivé české počasí. Rozkvétají, hned jak se trochu oteplí.
Při jejich opylování jsou důležité včely medonosné. Letos v jejich květech bzučelo i mnoho čmeláků, ale všichni byli vysoko v koruně stromu, žádný nechtěl přiletět k fotoaparátu u spodních větví.

Číst více

29.3.2017

Co se děje v trávníku.

od Hanka

Kvetou sedmikrásky, a o jejich květy začal být velký zájem.
Na horním obrázku je pískorypka obecná, zdá se, že už také začala sbírat pyl. To znamená, že už teď na konci března má někde v zemi vybudované svoje hnízdečko a komůrky pro larvy začíná zásobovat nektarem a pylem z květů. Pískorypka obecná (Andrena flavipes) sbírá nektar a pyl z květů mnoha druhů rostlin. Zdá se, že tahle pískorypka má ve zvyku přeletovat mezi odlišnými rostlinami, aby její larvičky měly k dispozici výživnou směs, ve které žádné živiny neschází.

Číst více