Atlas Seznam

Pískorypka chrastavcová Andrena hattorfiana

od RadimzBeskyd

čeleď: Pískorypkovití - Andrenidae

Pískorypka chrastavcová (Andrena hattorfiana) je větší druh, 13-16 mm. Samička má první dva zadečkové články částečně červené, s černou skvrnou po straně. Sameček je většinou bez červené kresby (i samička může být někdy celá hnědá, v různých částech Evropy jsou tyto dvě barevné formy různě rozšířené). Letové období je od konce května až do srpna a vyskytuje se na různých vlhčích i sušších biotopech. Hnízdí na různých podkladech. Potravu hledá na chrastavcích, především na chrastavci rolním. Hnízdním parazitem je nomáda ozbrojená (Nomada armata). V ČR žije v teplých oblastech, téměř na všech loukách s bohatým výskytem živné rostliny.

Číst více

Lumek Perithous scurra Perithous scurra

od RadimzBeskyd

čeleď: Lumkovití - Ichneumonidae
podčeleď: Pimplinae

Lumek Perithous scurra parazituje na larvách různých druhů xylobiontních (hnízdících v mrtvém dřevě nebo opuštěných chodbách xylofágního hmyzu) blanokřídlých ze skupiny žahadloví (Aculeata), zejména samotářských včel, včetně jejich kleptoparazitů (např. zlatěnek).
Žije na mnoha místech po celé zeměkouli. Na různých lokalitách má k dispozici odlišné hostitelské druhy, umí se vyvíjet na larvách mnoha druhů blanokřídlého hmyzu ze skupiny žahadloví (Aculeata). Všude ale vyhledává jako svoje hostitele takové larvy, které mají svoje komůrky ve dřevě, případně v různých dutých prutech. Měřeno bez kladélka má tělo dlouhé 6 až 11 mm, u samiček s kladélkem je délka zhruba dvojnásobná. Velikost je ovlivněná množstvím potravy, jaké měla jejich larva k dispozici.
Na fotografiích je samička, která kontroluje hnízdní komůrky hmyzího hotýlku.

Číst více

Pískorypka Andrena denticulata

od RadimzBeskyd

čeleď: Pískorypkovití - Andrenidae

Pískorypka (Andrena denticulata) je velikosti 8–11 mm, žije na loukách, okrajích lesů, ve světlých lesích a na lesostepích, preferuje květnaté louky a úhory. Vyskytuje se od června do září, častěji v chladnějších polohách, v teplých oblastech jen na písčitém podkladu. V ČR od nížin až na hřebeny hor, jen místy hojněji. Navštěvuje rostliny s menšími květními úbory jako zlatobýl, starček, vratič, prasetník, ale i řebříček, chrpy nebo pcháče.

Číst více

Lumek Stenichneumon culpator Stenichneumon culpator

od Hanka

čeleď: Lumkovití - Ichneumonidae
podčeleď: Ichneumoninae, tribus Ichneumonini

Lumek Stenichneumon culpator patří k větším a nápadným druhům lumků. Na obrázcích je samička, ta se pozná podle světlých proužků na tykadlech. Samečkové mají tykadla celá černá. Samičku jsem fotografovala v říjnu 2021 v Praze v Dejvicích.
Podobných druhů lumků existuje v Praze větší počet, v mnoha případech jsou tmavší a červená barva na předních článcích zadečku je u nich málo znatelná.

Číst více

Lumek Ichneumon sarcitorius Ichneumon sarcitorius

od Hanka

čeleď: Lumkovití - Ichneumonidae
podčeleď: Ichneumoninae, tribus Ichneumonini

Lumek Ichneumon sarcitorius je středně velký druh, je dlouhý 10 až 14 mm. S dospělci se lze setkávat od července do října. Často se pohybují na květech miříkovitých rostlin. O životě tohoto druhu lumka zatím existuje málo informací. Pravděpodobně jsou hostitelé jeho larev různé druhy můr.
Na zdejších fotografiích je samička. Sameček je barevně jiný, je pouze černožlutý. Samečka se mi zatím fotografovat nepodařilo.

Číst více

Lumek Netelia Netelia sp.

od Hanka

čeleď: Lumkovití - Ichneumonidae
podčeleď: Tryphoninae

Lumek Netelia má neobvyklý vzhled díky svojí světle rezavé barvě. Tmavě pigmentované má pouze svoje velké složené oči a tři jednoduchá malá očka na vrcholu hlavy. Oči totiž musí být vždycky tmavé, pokud má mít jedinec hmyzu dobrý zrak. Podobnou barvu má i několik dalších druhů lumků z jiných podčeledí. Lumek rodu Netelia se od nich pozná např. podle vytvořené aeroly mezi žilkami na předním křídle. Pro všechny lumky se žlutorezavým tělem platí, že se jedná o druhy s noční aktivitou. Samičky lumků Netelia kladou svoje vajíčka na housenky různých druhů motýlů. Při tom ochromí housenku jen dočasně, později se housenka dál vyvíjí.

Číst více

Lumek dráždivý Pimpla rufipes (instigator)

od Hanka

čeleď: Lumkovití - Ichneumonidae
podčeleď: Pimplinae

Lumek dráždivý (Pimpla rufipes) u nás patří k velmi hojným druhům. Na fotografiích bývá těžko odlišitelný od několika jeho blízce příbuzných druhů. Samičky lumka dráždivého kladou svoje vajíčka do kukel motýlů, někdy i do kukel jiných druhů hmyzu. Nejsou vybíravé, co se týká hostitelského druhu, zaměřují se především na správnou velikost kukly. Také je důležité, aby to byla co nejmladší kukla. Často je hostitelským druhem bělásek zelný nebo bekyně velkohlavá.

Číst více

Lumek Itoplectis maculator Itoplectis maculator

od Hanka

čeleď: Lumkovití - Ichneumonidae
podčeleď: Pimplinae

Lumek Itoplectis maculator se líhne z kukel různých druhů motýlů a můr. Jeho nejvyhledávanější hostitelský druh je obaleč dubový (Tortrix viridana). Housenky obaleče dubového poškozují žírem listy dubů a dalších dřevin, při přemnožení způsobují velké hospodářské škody.
Lumek Itoplectis maculator je jedním z několika významných druhů parazitoidů, kteří se podílejí na omezování počtu jedinců obaleče dubového.
Samičky Itoplectis maculator přezimují ve stadiu dospělců. Dospělí se živí nektarem z květů, částečně možná i pylem. A také samičky nabodávají kladélkem různé kukly a vytékající krvomíza jim slouží jako výživná potrava.

Číst více

Lumci - podčeleď Anomaloninae Ichneumonidae - Anomaloninae

od Hanka

čeleď: Lumkovití - Ichneumonidae

Podčeleď Anomaloninae se dělí na dvě skupiny, a to na Anommalonini a Gravenhorstiini. Všichni jsou endoparazitoidi larev. Samičky těchto druhů lumků kladou vajíčka do larválního hostitele, ale hostitel potom pokračuje dál ve vývoji, úspěšně se i zakuklí. Mladí dospělí lumci pak vylézají z hostitelské kukly. Mají bočně stlačený zadeček, krátká křídla a žilky v předních křídlech nevytvářejí uzavřenou areolu.
Tribus Anomalonini - některé druhy lumků z této skupiny vyhledávají jako hostitele larvy brouků, některé druhy těchto lumků vyhledávají jako hostitele housenky motýlů.
Tribus Gravenhorstiini - lumci z této skupiny vyhledávají jako hostitele housenky motýlů.

Číst více

Lumek Ichneumon xanthorius Ichneumon xanthorius

od Hanka

čeleď: Lumkovití - Ichneumonidae
podčeleď: Ichneumoninae, tribus Ichneumonini

Lumek Ichneumon xanthorius se v Praze objevuje ponejvíc v květnu. Pravděpodobně má alespoň částečně dvě generace do roka, proto je vidět v přírodě i během podzimu. Jako svůj hostitelský druh vyhledává především různé druhy osenic, a to takové osenice, které žijí těsně u země nebo v zemi. Oblíbené jsou zejména osenice prvosenková (Noctua comes), osenice zemáková (Noctua fimbriata), osenice rulíková (Xestia baja), osenice obecná (Xestia ditrapezium) a mnoho dalších.

Číst více