Atlas Seznam

Nomáda značená Nomada signata

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomáda značená (Nomada signata) je dlouhá 8 až 13 mm. Je to hnízdní parazit u pískorypky ryšavé (Andrena fulva). Letová perioda dospělců je od dubna do poloviny června. V ČR se vyskytuje od nížin až do hor, ale jen nehojně. Všude se lze setkávat jen s jednotlivými kusy.
Na fotografiích je sameček. (Samičku se mi zatím fotografovat nepodařilo.)

Číst více

Zlatěnka kovová Omalus aeneus

od Hanka

čeleď: Zlatěnkovití - Chrysididae

Zlatěnka kovová (Omalus aeneus) je dlouhá jen 3 až 7 mm. Její barva se proměňuje od temně modré po zelonozlatou. Dospělci létají v přírodě od konce května do srpna.
Parazituje v hnízdečkách více druhů z čeledí kutilek a kutíků, ale pouze u takových, kteří vychovávají svoje larvy uvnitř různých prutů nebo větví nebo ve dřevě. S oblibou si vybírá hnízdečka stopčíků rodu Psenulus a Pemphredon, kutěnek rodu Passaloecus a pravděpodobně i mnoha dalších.

Číst více

Zednice modravá Osmia caerulescens

od Hanka

čeleď: Čalounicovití - Megachilidae

Zednice modravá (Osmia caerulescens) je dlouhá 8 až 10 mm. Modravě lesklé tělo má samička, zlatavě lesklý je sameček. Dospělci létají v přírodě od konce března do poloviny července, někdy se vyskytne i druhá generace, se kterou se lze setkávat v srpnu.
Navštěvuje květy mnoha druhů rostlin, nejoblíbenější jsou bobovité a hluchavkovité.
Hnízdečka si vytváří na rozmanitých místech, v dutinkách ve dřevě, v lodyhách rostlin, ale i ve skalních puklinách. Plodové komůrky odděluje přepážkami z rozžvýkaných listů.

Číst více

Kutík podivný Lestica clypeata

od Hanka

čeleď: Kutíkovití - Crabronidae

Kutík podivný (Lestica clypeata) je dlouhý 8 až 12 mm. Dospělci létají v přírodě od května do září.
Tady je na fotografiích starší sameček se světlou kresbou na zadečku, mladí jedinci mají kresbu na zadečku žlutou. Vyskytuje se na okrajích lesů a často i ve starých zahradách.
Samičky si pro svoje potomstvo vyhledávají opuštěné chodbičky dřevních brouků. Jako zásoby pro plod loví různé druhy malých motýlů.

Číst více

Ploskočelka čtyřpásá Halictus quadricinctus

od Hanka

čeleď: Ploskočelkovití - Halictidae

Ploskočelka čtyřpásá (Halictus quadricinctus) je dlouhá 13 až 16 mm, je tedy jen nepatrně drobnější než dělnice včel medonosných. Je to vždy samotářský druh. Přezimuje oplodněná samička, ta začíná v dubnu budovat svoje hnízdečko. V zemi si vybuduje rozsáhlou dutinu a uvnitř vystaví hlinitou plástev, kterou zpevňuje svými slinami. V plástvi bývá vedle sebe 10 až 15 plodových komůrek. Plástev je v dutině upevněná na sloupkovitých vzpěrách, okolní vzduch chrání plástev před nadměrnou vlhkostí. Mladá generace se líhne postupně od června do září, stará matka v hnízdečku se vylétnutí potomstva obvykle dožívá.
Sbírá nektar a pyl z květů mnoha druhů rostlin.
Přednostně vyhledává teplá místa a sprašové biotopy.

Číst více

Zlatěnka vínová Hedychrum rutilans

od Hanka

čeleď: Zlatěnkovití - Chrysididae

Zlatěnka vínová (Hedychrum rutilans) bývá dlouhá 4 až 10 mm. Je to hnízdní parazit květolibů, u nás v Praze žije pouze druh květolib včelí (Philanthus triangulum). Samičky květoliba včelího loví pro svůj plod jako potravu včely medonosné, napadá je na květech a ochromuje vpichem žihadla do krku. Během transportu včel do hnízda květoliba nalétává na ochromenou včelu i zlatěnka vínová a tuhým ostrým kladélkem umísťuje do těla včely svoje vajíčko. Larva zlatěnky se pak vyvíjí na ochromené včele, případně i na larvě květoliba.

Číst více

Zlatěnka lemovaná Chrysis marginata

od Hanka

čeleď: Zlatěnkovití - Chrysididae

Zlatěnka lemovaná (Chrysis marginata) je dlouhá 7 až 10 mm. Lze se s ní setkat na teplých a suchých lokalitách. Je to mediteránní druh, který se šíří na sever teprve v posledních desetiletích.
Je to hnízdní parazit samotářských včel z čeledi čalounicovití.
Rozlišovacím znakem je zelenomodrá anální páska.

Číst více

Čalounice černobřichá Megachile nigriventris

od Hanka

čeleď: Čalounicovití - Megachilidae

Čalounice černobřichá (Megachile nigriventris) je nápadně mohutný druh, je dlouhá až 16 mm. Je trochu barevně variabilní, břišní kartáče může mít zcela černé, nebo i rezavé. Sbírá nektar a pyl pouze z bobovitých rostlin. S dospělci se lze setkat od června do srpna. V Praze je velmi vzácná, v ČR se vyskytuje převážně jen ve středních a vyšších polohách.
S fotoaparátem jsem ji zastihla 28. 6. 2019 v Šáreckém údolí. (Rokle Šáreckého údolí je chladná lokalita.)
Na fotografiích je na květech hrachoru lučního.

Číst více

Kutilka mexická Isodontia mexicana

od Hanka

čeleď: Kutilkovití - Sphecidae

Kutilka mexická (Isodontia mexicana), jak její jméno napovídá, pochází ze Střední Ameriky a jihu Severní Ameriky. V Evropě byla poprvé zaznamenána v září 1960 ve Francii. Od té doby se šíří i v dalších evropských zemích, nyní se s ní mnozí setkávají i v ČR.
Je dlouhá 15 až 20 mm. Hnízdečka si buduje v různých přirozených dutinách, např. v dutých stéblech rákosu. Jako potravu pro svoje larvičky loví různé druhy cvrčků a kobylek. Přepážky mezi larválními komůrkami vytváří z úkrojků trávy.
Na horní fotografii sedí na listu vinné révy, foto 11. 7. 2019.

Číst více

Drvenka desetiskvrnná Sapygina decemguttata

od Hanka

čeleď: Drvenkovití - Sapygidae

Drvenka desetiskvrnná (Sapygina decemguttata) je dlouhá 6 až 9 mm. Je to hojný druh, ale kvůli svému štíhlému tvaru těla a nenápadné barvě uniká pozornosti. Dospělci létají v přírodě od června do srpna. Vyhledává lokality s dostatkem mrtvého dřeva.
Je to hnízdní parazit u samotářské včelky dřevobytky obecné (Heriades truncorum).

Číst více