Rostliny Seznam

Kuklík městský Geum urbanum

od Hanka

čeleď: Růžovité - Rosaceae

Kuklík městský je v Praze častou rostlinou na zastíněných částech málo udržovaných zahrad a parků.
Květy jsou malé a nenápadné, ale plody přitahují dětskou pozornost a jsou nezaměnitelné. Snadno se kříží s jinými druhy kuklíků, které se v zahradách pěstují jako okrasné kultivary.
Na internetu se na jiných stránkách o kuklíku městském píše jako o dobré léčivé rostlině.

Číst více

Pazerav cedrový (Libocedr sbíhavý) Calocedrus decurrens (Libocedrus)

od Hanka

čeleď: Cypřišovité - Cupressaceae

Pazerav cedrový je stálezelený jehličnan. Pochází ze Severní Ameriky, z pohoří Kalifornie a Oregonu. Ve své domovině se dožívá až věku 1000 roků.
V Čechách je cennou okrasnou dřevinou.
Šišky jsou dlouhé jen 2,5 cm. Skládají se ze tří párů nestejných šupin. Vnitřní jsou sterilní a srůstají v přepážku, střední velké šupiny nesou každá po dvou semenech. Vnější šupiny jsou malé a zpět zahnuté.

Číst více

Réva vinná pravá Vitis vinifera subsp. vinifera

od Hanka

čeleď: Révovité - Vitaceae

Vinná réva je prastará kulturní rostlina. Její původ není zcela jasný, na jejím vzniku se mohly podílet i třetihorní druhy, které jsou již vymřelé. Za prvotní vývojová centra je považováno Středozemí, Blízký východ a Střední Asie. V současnosti je známo několik stovek kultivarů.
Je to teplomilná a světlomilná dřevina.

Číst více

Réva pobřežní Vitis riparia

od Hanka

čeleď: Révovité - Vitaceae

Réva pobřežní je bujně rostoucí liana, v zahradách je často používaná na porůstání plotů. Odtud se snadno rozrůstá až tam, kam nemá, jako na zdejším obrázku, kde je zachycené její žluté podzimní zbarvení listů. Je dvoudomá. Lidi jí rozmnožují vegetativně, snadno zakořeňuje z prutů, vsazených do země. Většinou se pěstují jedinci se samčími květy. Samičí rostliny s drobnými tmavomodrými bobulemi jsou vidět jen málo.
Pochází z východní a střední části Severní Ameriky.

Číst více

Loubinec pětilistý Parthenocissus quinquefolia

od Hanka

čeleď: Révovité - Vitaceae

Loubinec pětilistý je dřevitá liana. Pochází ze Severní Ameriky. Na rozdíl od známějšího příbuzného druhu loubince popínavého má loubinec pětilistý úponky zakončené přísavnými destičkami.
Zatím je v českých zahradách k vidění jen málo, ale začíná to být moderní okrasná rostlina. Dokáže se pnout po domech díky vlastním příchytkám, ale jejich zbytky se pak obtížně odstraňují. Pěstují se různé odrůdy, některé mají příchytky hojnější a pevnější, jiné je potřeba také přivazovat, aby je vítr ze zdí neshodil.

Číst více

Mahonie cesmínolistá Mahonia aquifolium

od Hanka

čeleď: Dřišťálovité - Berberidaceae

Mahonie cesmínolistá pochází ze Severní Ameriky. U nás se pěstuje jako okrasná rostlina pro svoje stálezelené listy, snadno zplaňuje. Semena pravděpodobně roznášejí ptáci.
V pražských lesích, zejména kolem hřbitovů, roste v podrostu mnoho semenáčků mahonií, šíří se skoro invazivně.
Kvete časně zjara, a její květy navštěvuje hodně včel i dalšího hmyzu.

Číst více

Potočnice lékařská Nasturtium officinale

od Hanka

čeleď: Brukvovité - Brassicaceae

Potočnice lékařská je vytrvalá bylina. Roste na březích potoků, potřebuje tekoucí vodu a dostatek živin i vápníku. V Praze se jí daří v dolní části toku Šáreckého potoka, v některých částech tvoří velké souvislé porosty. V knihách se ale píše o potočnici jako o vzácné, silně ohrožené a chráněné rostlině.
Pro vysoký obsah vitaminů se v některých zemích pěstuje i velkovýrobně. Množí se semenem a nebo vegetativně, lodyžní řízky snadno zakořeňují. Rizikem je, že se s touto salátovou zeleninou může člověk nakazit motolicí jaterní, a proto potočnici jako salátovou zeleninu nedoporučuji.

Číst více

Kakost bahenní Geranium palustre

od Hanka

čeleď: Kakostovité - Geraniaceae

Kakost bahenní je vytrvalá bylina. V Praze a okolí bývají k vidění obvykle jen jednotlivé rostliny, většinou na březích rybníků. Může růst i na vlhkých loukách s vysokou hladinou podzemní vody.
V květech má hodně nektaru pro hmyz.

Číst více

Javor červený Acer rubrum

od Hanka

čeleď: Mýdelníkovité - Sapindaceae (dříve javorovité - Aceraceae)

Javor červený je jedním z nejběžnějších druhů stromů ve východní části Severní Ameriky. Roste hlavně podél potoků a řek, ale některé typy jsou přizpůsobené i k růstu v suchých podmínkách.
V posledních letech se začíná pěstovat jako moderní okrasná dřevina i v českých parcích. U nás jsou pěstované zejména kultivary s nápadnou barvou listů na podzim, ta je podle typu kultivaru obvykle různě červená, ale může být i žlutá. Je potřeba dbát na to, abychom u nás vysazovali typ vhodný do zdejších podmínek.
LISTY A PLODY JSOU VELMI TOXICKÉ PRO KONĚ !
Kvete už v březnu, obvykle má samčí a samičí květy na odlišných stromech. Zejména samičí květy tvoří mnoho sladkého nektaru pro hmyz.

Číst více

Talovín zimní Eranthis hyemalis

od Hanka

čeleď: Pryskyřníkovité - Ranunculaceae (dříve čemeřicovité - Helleboraceae)

Talovín zimní pochází z jižní Evropy, roste tam ve vlhčích listnatých lesích. U nás se často pěstuje v zahradách, je oblíbený díky svému předjarnímu kvetení. Jeho květy se mohou objevovat už od poloviny února. Kolem zahrad snadno zplaňuje.
Pokud se v době jeho kvetení na chvíli oteplí, bývá na jeho květech hodně dělnic včel medonosných. Jiné druhy našich blanokřídlých opylovatelů ale v tomto termínu ještě spí zimním spánkem.

Číst více