Rostliny Seznam

Křen selský Armoracia rusticana

od Hanka

čeleď: Brukvovité - Brassicaceae

Křen selský je mohutná vytrvalá bylina se silným kořenem. Je to často používaná zelenina. Pochází pravděpodobně z východní Evropy, z oblastí, kde v dávné minulosti žily slovanské národy. Nyní je pěstování rozšířené po celém světě.
Přirozeně roste podél zaplavovaných břehů vodních toků a na vlhčích místech v okolí zahrad.
Květy křenu navštěvuje mnoho drobnějších druhů hmyzu.

Číst více

Krvavec toten Sanguisorba officinalis

od Hanka

čeleď: Růžovité - Rosaceae

Krvavec toten je vytrvalá bylina, může být až 120 cm vysoká. Je to častý druh na vlhčích loukách a pastvinách.
Květenství je hustý, od vrcholu rozkvétající klas. Kvítky mají 4 kališní lístky, květní koruna chybí.
Ve květech sbírají nektar a pyl včely medonosné i řada dalších druhů hmyzu. Krvavec toten je živnou rostlinou malých housenek modráska očkovaného (Phengaris teleius) a modráska bahenního (Phengaris nausithous), vývoj housenky dokončují u mravenců. Housenka v mraveništi přezimuje a zjara ještě pokračuje v krmení a růstu.

Číst více

Jasan zimnář Fraxinus ornus

od Hanka

čeleď: Olivivníkovité - Oleaceae

Jasan zimnář je menší strom, bývá vysoký 6 až 15 metrů. V Evropě rozšířený v jižnějších oblastech. V Praze se s ním lze občas setkat v parkových výsadbách. Zahradnické prodejny nabízejí pro okrasné účely zejména málo vzrůstné kultivary. Daří se mu na půdách, které jsou bohaté na vápník.
Na rozdíl od jiných druhů jasanů tvoří nápadné bílé květy, které vyrůstají na větvích v koncových latách. Jednotlivé kvítky mají kalich a korunu se čtyř bílých korunních lístků. Květy opyluje hmyz. V době kvetení bývá pod jasanem zimnářem slyšet shora od větví bzukot včel medonosných.

Číst více

Meruzalka krvavá Ribes sanguineum

od Hanka

čeleď: Meruzalkovité - Grossulariaceae

Meruzalka krvavá pochází ze Severní Ameriky. U nás se pěstuje jako odolný okrasný keř. Vyšlechtěná je řada krásně kvetoucích kultivarů. Dorůstá do výšky 1,5 m až 4 metry, jednotlivé odrůdy se liší vzrůstností i barvou květů.
Její květy vyhledává samotářská včela pelonoska hluchavková (Anthophora plumipes).

Číst více

Kamejka rolní Buglossoides arvensis (Lithospermum arvense)

od Hanka

čeleď: Brutnákovité - Boraginaceae

Kamejka rolní je jednoletá bylina, může růst i jako ozimá nebo dvouletá. Je to původně stepní druh, u nás se kdysi objevoval jako občasný plevel v obilí. V současnosti se stává častější na stepních lokalitách pražských přírodních památek, ačkoliv v dřívějších letech jsem ji tam nepozorovala. Zřejmě se šíří v souvislosti s pastvou ovcí. Ovečky jsou převážené kvůli údržbě přírodních ploch z místa na místo, a současně obohacují lokality semeny z předchozí pastvy.
V knihách bývá i pod vědeckým jménem Aegonychon arvense.

Číst více

Turanka kanadská (turan kanadský) Conyza canadensis

od Hanka

čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Turanka kanadská je jednoletá bylina, většinou vyrůstá jako ozimý plevelný druh.
Pochází ze Severní Ameriky. V Čechách roste jako obecně rozšířený plevel, je doložený už z 18. století. Je častá na plochách, které jsou narušené činností lidí. Zejména roste podél cest nebo u železničních náspů. K jejímu rozšířování přispívá i okolnost, že je poměrně odolná vůči herbicidům na bázi glyfosátu, a tím získává konkurenční výhodu vůči jiným plevelným rostlinám.

Číst více

Borovice pokroucená Pinus contorta

od Hanka

čeleď: Borovicovité - Pinaceae

Borovice pokroucená pochází z Severní Ameriky. Je to druh se dvěma jehlicemi ve svazečku.
Vyniká skromností, proto se občas vysazuje i v lesích v ČR. Je to nejvhodnější druh borovice pro výsadby na zdevastované půdy a rekultivované plochy, snáší i znečištěné ovzduší. Vzhledem se podobá naší borovici blatce, na rozdíl od ní má borovice pokroucená na šupinách šišek nápadné ostny.
Dalším rozdílem je schopnost borovice pokroucené, že na bujně rostoucích výhonech vytváří za jeden rok víc internodií (našim borovicím vyrůstá za rok vždy jen jedno internodium).

Číst více

Olivovník evropský Olea europea

od Hanka

čeleď: Olivovníkovité - Oleaceae

Olivovník evropský je teplomilná stálezelená dřevina, v přírodních podmínkách ČR nedokáže venku přežít zimu. U nás se stává velmi oblíbenou rostlinou, kterou lidi pěstují v květináčích, přes léto roste venku na slunci a přes zimu musí být na světlém místě uvnitř v budovách.
Je to velmi stará kulturní rostlina, pěstovaná pro získávání oleje. Olivovníky se často objevují v biblických příbězích. Proto jsou u nás v létě mohutné olivovníky k vidění v zahradách benediktinských klášterů, olivovník tu slouží jako symbol a připomenutí biblických časů.

Číst více

Šrucha zelná Portulaca oleraceae

od Hanka

čeleď: Šruchovité - Portulacaceae

Šrucha zelná je jednoletá bylina. Planý typ má poléhavé lodyhy, jen na konečcích jsou lodyhy vystoupavé. Často roste jako plevel na okrajích pěšin v zahradách, i na dalších místech, které jsou ovlivňované lidmi, např. mezi dlažebními kostkami. Daří se jí na suchých, lehčích a výživnějších půdách.
Jako zelenina se pěstuje kultivar šruchy zelné - šrucha setá. Ta má vzpřímený růst a je celkově mohutnější.

Číst více

Sléz přehlížený Malva neglecta

od Hanka

čeleď: Slézovité - Malvaceae

Sléz přehlížený je dvouletá až vytrvalá bylina. V ČR je to v teplých oblastech nejrozšířenější druh slézu. Roste hodně na půdách obohacovaných dusíkatými látkami, zejména na okrajích pěšin v městských parcích.
Lodyha bývá od báze větvená a poléhavá, případně vystoupavá. Květy má světlé, s tmavšími žilkami.
Sléz přehlížený byl od starověku využíván jako salátová zelenina i jako léčivka. Proto lidi jeho semena hodně šířili a dnes roste sléz přehlížený téměř na všech světadílech.

Číst více