Atlas Seznam

Sciapteryx consobrina - pilatka jarní Sciapteryx consobrina

od Hanka

čeleď: Pilatkovití - Tenthredinidae, podčeleď Tenthredininae - pilatky

Pilatka jarní (Sciapteryx consobrina) je dlouhá jen 6 až 10 mm. Dospělci létají v přírodě v dubnu a květnu. Patří k druhům, které se objevují při prvním jarním oteplení, někdy se ukáže už na konci března. Má ráda vlhčí louky a lužní lesy.
Její housenice okusují listy a květy bylin, mezi oblíbené patří pryskyřníky, zejména pryskyřník plazivý, sasanky nebo orsej jarní. Orsej jarní rozkvétá zjara velmi brzy a má v květech nektar, proto ho vyhledávají také dospělci pilatky jarní.

Číst více

Šíronožka obecná Crabro cribrarius

od Hanka

čeleď: Kutíkovití - Crabronidae

Šíronožka obecná (Crabro cribrarius) je dlouhá 9 až 17 mm. Pojmenování šíronožka vzniklo podle toho, že samečkové mají deskovitě rozšířené přední holeně. Samečkové také mají rozšířené tykadlové články.
S dospělci se lze v přírodě setkat od června do září. Samičky si vyhrabávají v zemi 15 až 20 cm hluboká hnízdečka, dávají přednost písčitým podkladům. Pro svoje larvičky opatřuje jako zásobu potravy ulovené mouchy. Oblíbenou kořistí jsou středně velké druhy much, jako jsou bzučivky, ovádi nebo masařky.

Na zdejších fotografiích je sameček.
Foto Radim Herman - 24. 7. 2021 v Prostřední Bečvě.

Číst více

Kutík Ectemnius lituratus Ectemnius lituratus

od Hanka

čeleď: Kutíkovití - Crabronidae

Kutík Ectemnius lituratus je druh, o kterém je zatím málo znalostí. Zdá se, že je to spíš lesní druh. Lidé se s ním setkávají na květech miříkovitých rostlin na lesních světlinách a podél lesních cest, ve středních nadmořských výškách. V ČR je jeho výskyt opakovaně potvrzován zejména v Pardubickém kraji.
Tohoto kutíka fotografoval Radim Herman v Prostřední Bečvě 26. 7. 2021.

Číst více

Lumek veliký Rhyssa persuasoria

od RadimzBeskyd

čeleď: Lumkovití - Ichneumonidae
podčeleď: Rhyssinae

Lumek veliký (Rhyssa persuasoria) je náš největší lumek s délkou těla 20-40 mm, u samice s kladélkem až 80 mm. Obývá jehličnaté a smíšené lesy. Najít ho můžeme zejména na lesních okrajích, mýtinách, podél lesních cest, kde hledá stromy napadené dřevokazným hmyzem. Larvy hostitelských druhů ve dřevě jsou díky svému metabolismu docela teplé a svoje okolí vydatně zahřívají. Samičky lumků pokládají na dřevo svoje tykadla a nohy a sledují změny teplot na povrchu, a podle toho odhalují larvu. Jako hostitelský druh vyhledává larvy velkých pilořitek, pilořitky velké, pilořitky fialové a pilořitky černé, a taky vyhledává larvy velkých tesaříků.
Je to holearktický druh – téměř celá Evropa, severní Afrika, severní část Asie a Severní Amerika. V ČR hojný druh, žije roztroušeně po celém území, nejvíce ve středních polohách v oblastech s jehličnatými lesy.

Číst více

Pískorypka chrastavcová Andrena hattorfiana

od RadimzBeskyd

čeleď: Pískorypkovití - Andrenidae

Pískorypka chrastavcová (Andrena hattorfiana) je větší druh, 13-16 mm. Samička má první dva zadečkové články částečně červené, s černou skvrnou po straně. Sameček je většinou bez červené kresby (i samička může být někdy celá hnědá, v různých částech Evropy jsou tyto dvě barevné formy různě rozšířené). Letové období je od konce května až do srpna a vyskytuje se na různých vlhčích i sušších biotopech. Hnízdí na různých podkladech. Potravu hledá na chrastavcích, především na chrastavci rolním. Hnízdním parazitem je nomáda ozbrojená (Nomada armata). V ČR žije v teplých oblastech, téměř na všech loukách s bohatým výskytem živné rostliny.

Číst více

Lumek Perithous scurra Perithous scurra

od RadimzBeskyd

čeleď: Lumkovití - Ichneumonidae
podčeleď: Pimplinae

Lumek Perithous scurra parazituje na larvách různých druhů xylobiontních (hnízdících v mrtvém dřevě nebo opuštěných chodbách xylofágního hmyzu) blanokřídlých ze skupiny žahadloví (Aculeata), zejména samotářských včel, včetně jejich kleptoparazitů (např. zlatěnek).
Žije na mnoha místech po celé zeměkouli. Na různých lokalitách má k dispozici odlišné hostitelské druhy, umí se vyvíjet na larvách mnoha druhů blanokřídlého hmyzu ze skupiny žahadloví (Aculeata). Všude ale vyhledává jako svoje hostitele takové larvy, které mají svoje komůrky ve dřevě, případně v různých dutých prutech. Měřeno bez kladélka má tělo dlouhé 6 až 11 mm, u samiček s kladélkem je délka zhruba dvojnásobná. Velikost je ovlivněná množstvím potravy, jaké měla jejich larva k dispozici.
Na fotografiích je samička, která kontroluje hnízdní komůrky hmyzího hotýlku.

Číst více

Pískorypka Andrena denticulata

od RadimzBeskyd

čeleď: Pískorypkovití - Andrenidae

Pískorypka (Andrena denticulata) je velikosti 8–11 mm, žije na loukách, okrajích lesů, ve světlých lesích a na lesostepích, preferuje květnaté louky a úhory. Vyskytuje se od června do září, častěji v chladnějších polohách, v teplých oblastech jen na písčitém podkladu. V ČR od nížin až na hřebeny hor, jen místy hojněji. Navštěvuje rostliny s menšími květními úbory jako zlatobýl, starček, vratič, prasetník, ale i řebříček, chrpy nebo pcháče.

Číst více

Lumek Stenichneumon culpator Stenichneumon culpator

od Hanka

čeleď: Lumkovití - Ichneumonidae
podčeleď: Ichneumoninae, tribus Ichneumonini

Lumek Stenichneumon culpator patří k větším a nápadným druhům lumků. Na obrázcích je samička, ta se pozná podle světlých proužků na tykadlech. Samečkové mají tykadla celá černá. Samičku jsem fotografovala v říjnu 2021 v Praze v Dejvicích.
Podobných druhů lumků existuje v Praze větší počet, v mnoha případech jsou tmavší a červená barva na předních článcích zadečku je u nich málo znatelná.

Číst více

Lumek Ichneumon sarcitorius Ichneumon sarcitorius

od Hanka

čeleď: Lumkovití - Ichneumonidae
podčeleď: Ichneumoninae, tribus Ichneumonini

Lumek Ichneumon sarcitorius je středně velký druh, je dlouhý 10 až 14 mm. S dospělci se lze setkávat od července do října. Často se pohybují na květech miříkovitých rostlin. O životě tohoto druhu lumka zatím existuje málo informací. Pravděpodobně jsou hostitelé jeho larev housenky různých druhů můr, v Praze to bude nejčastěji osenice polní.
Na horních dvou fotografiích je samička. Sameček je černožlutý.

Číst více

Lumek Netelia Netelia sp.

od Hanka

čeleď: Lumkovití - Ichneumonidae
podčeleď: Tryphoninae

Lumek Netelia má neobvyklý vzhled díky svojí světle rezavé barvě. Tmavě pigmentované má pouze svoje velké složené oči a tři jednoduchá malá očka na vrcholu hlavy. Oči totiž musí být vždycky tmavé, pokud má mít jedinec hmyzu dobrý zrak. Podobnou barvu má i několik dalších druhů lumků z jiných podčeledí. Lumek rodu Netelia se od nich pozná např. podle vytvořené aeroly mezi žilkami na předním křídle. Pro všechny lumky se žlutorezavým tělem platí, že se jedná o druhy s noční aktivitou. Samičky lumků Netelia kladou svoje vajíčka na housenky různých druhů motýlů. Při tom ochromí housenku jen dočasně, později se housenka dál vyvíjí.

Číst více