Aktuality Seznam

12.1.2019

Zimní otužilec vroubenka jalovcová.

od Hanka

V zimním období je většina druhů hmyzu ukrytá a v nepohyblivém stavu. Proto mne překvapila ploštice vroubenka jalovcová (Gonocerus juniperi), když jsem jí zastihla v mrazivém počasí, jak pochoduje po cypřišku.
Vroubenka jalovcová přezimuje ve stadiu dospělců. A předvádí nám, že chladová odolnost hmyzu je mnohem dokonalejší než bychom dokázali my lidé.

Číst více

11.1.2019

Blánatka lipová je jihoevropský druh ploštice, nyní žije i v Praze.

od Hanka

Blánatka lipová (Oxycarenus lavaterae) žila donedávna jen v jižní Evropě. Ale vzhledem k celkovému oteplování klimatu už přežívá i české zimy. V zimě je velmi nápadná tím, že přezimuje hromadně po stovkách nebo tisíci jedincích na jižní straně kmenu stromů, nejčastěji na lípách.

Číst více

28.12.2018

Zdravý a bezpečný pohyb v pražkých lesích ?

od Hanka

Ještě před půl stoletím byly na nezastavěných plochách v Praze hlavně pastviny, ovocné sady, nebo malá políčka. Pak ale nastaly rozsáhlé zalesňovací akce. Sazenice lesních dřevin byly vysazované obvykle blízko u sebe, tak jak to má být. Teprve v dalších letech se mají nadbytečné stromečky vyřezávat, aby porost nebyl nezdravě hustý. Ta první prořezávka se v pražských lesích ještě v osmdesátých letech obvykle povedla. Na další probírky v následujících letech ale zpravidla nedošlo. Tím vznikly přehoustlé lesíky, kde se stromům nedaří, a mladé stromy hromadně usychají.

Číst více

26.12.2018

Vánoční svátky jsou oslavou narození dítěte

od Hanka

Vánoce nám ukazují, že tím nejdůležitějším v lidském bytí je vztah matky k dítěti. Dítě je tím, co přidává člověčí existenci rozměr budoucnosti, bez kterého by bylo na zemi smutno. Vánoce jsou také oslavou statečné ženy Marie, která neměla strach přijmout dítě navzdory obtížným vnějším okolnostem.
Z předchozích období se v české krajině zachovalo mnoho soch a obrázků matky Marie a dítěte Ježíška. Ve dvacátém století ale bylo hodně takových památek zničeno - a často byla poškozená i odvaha žen, dát život dítěti. Vánoce mají být svátky míru, to znamená aby byl klid nejen na bojištích, kde spolu válčí muži, ale aby ženy nebyly ve válce s jejich nenarozenými dětmi. Aby se ve svém rozhodování nechávaly vést láskou, nikoliv strachem z budoucích obtíží.

Číst více

5.11.2018

Topoly.

od Hanka

Na březích Vltavy a Labe jsou často vysazované topoly černé, zejména pyramidální prašníkový klon topol vlašský (Populus nigra "Italica"), který pochází ze středoasijské poplace. Ten se rozmnožuje pouze vegetativně, zakořeňováním větviček. Možná všechny stromy tohoto klonu, s jakými se v Čechách setkáváme, pocházejí původně z jediného stromu, který byl do Evropy dovezen první.
Naopak náš původní druh topol černý (Populus nigra) je v české přírodě čím dál víc vzácnější. Dokáže se totiž snadno křížit se svým severoamerickým příbuzným (Populus deltoides). Většina topolů, jaké u nás vyrůstají ze semen, jsou kříženci.

Číst více

20.10.2018

Ladronka a její jasany.

od Hanka

Jasan ztepilý je druh, který se dokáže přizpůsobit mnoha odlišným podmínkám. Podle nároků na dostupnost nebo nedostupnost vody u kořenů jasanu někteří odborníci popisují 3 ekotypy jasanu ztepilého, a to typ lužní, horský a vápencový. Podle názoru jiných odborníků se jasan kteréhokoliv ekotypu dokáže dobře přizpůsobit jakýmkoliv podmínkám. Tak či onak, jasany ztepilé na Ladronce odolávají letošnímu suchu překvapivě dobře. A to i v případě, že ve zdejších výsadbách jsou také kultivary jasanu ztepilého, které se rozmnožují pouze roubováním.
Na horní fotografii je kultivar, který se odlišuje od základního typu tím, že jeho listy na podzim krásně žloutnou. Normální, divoký typ jasanu ztepilého má listy dlouho do podzimu zelené, které před opadáním mají světle zelenošedou barvu.

Číst více

19.10.2018

Ladronka je dlouhá travnatá pláň se stromy podél okrajů.

od Hanka

Ladronka je park na jednom z nejvyšších míst v Praze. Kolem usedlosti vede vrstevnice, která určuje výšku 360 metrů nad mořem. (Naopak nejnižší nadmořská výška je za Sedlcem, kde Vltava opouští Prahu, 177 m. n. m.)
Ladronka také patří k nejsušším místům v Praze. Rostliny tu mají k dispozici jen trochu vody, která sem naprší, ale to jen na krátkou dobu, než se voda vsákne do takové hloubky, kam na ní kořeny nedosáhnou. V malé hloubce pod trávníkem je rozpraskaná opuka, a těmi puklinami mizí voda docela rychle. Proto tu úspěšně rostou jen takové druhy stromů, které se umí se suchem vyrovnávat. Tady chci ukázat strom JERLÍN JAPONSKÝ.

Číst více

18.10.2018

Ladronka a její stromy v barvách podzimu.

od Hanka

Podzim dokáže vykouzlit krásné obrazy. Areál Ladronka je v péči Úřadu městské části Praha 6. Proto se chci této lokalitě víc věnovat. V Praze 6 je mnoho krásných míst se vzácnou přírodou, jenže v naprosté většině má péči o tato území na starosti Magistrát hl. m. Prahy. Pro nás, kteří bydlíme v Praze 6, je Ladronka prostě naše, a tak je potřeba se s ní důkladně seznamovat.
V téhle kapitole chci ukázat krásný strom JEŘÁB PROSTŘEDNÍ.

Číst více

29.9.2018

Setkání se vzácným pavoukem stepníkem rudým v Praze 6.

od Hanka

V Praze žije mnoho vzácných druhů. Když se člověk vydá některou vzácnost hledat, obvykle nic nenajde. A když jsem šla na vycházku jen tak, najednou na pěšince proti mně pochodoval červený korálek. Já zůstala stát, pavouk stepník rudý (Eresus kollari) prchnul do sousední vegetace. Ale občas se zastavil, a nechal se chvilku fotografovat. Potom zmizel pod trsem suché trávy.
Nápadně červený zadeček mají pouze samečci, samičky jsou hnědočerné.

Číst více

22.9.2018

Roztoči na mladých matkách čmeláků a pačmeláků.

od Hanka

V těchto posledních teplých dnech letošního září zaujala mojí pozornost mohutná mladá matka druhu pačmelák cizopasný (Bombus rupestris). Pohybovala se mezi květy ořechokřídlece klandonského, a krátce se nechala fotografovat, než odletěla někam dál. Na další fotografii se ale ukázalo, že si na těle nese souputníka, roztoče Parasitellus fucorum. Tihle roztoči jsou na čmelácích k vidění docela často. Ale teprve nyní se mi povedlo na internetu na cizojazyčných stránkách dohledat, co jsou tihle roztoči zač a jak žijí ve společenství čmeláků. O tom budu dál psát.

Číst více