Aktuality Seznam

6.1.2022

Malá říčka v pražské Stromovce, co se kolem ní chystá, ale nemělo by.

od Hanka

Malá říčka ve Stromovce je bývalé vltavské rameno. V dřívějších stoletích poháněla vodní kolo Císařského mlýna, později také zařízení bubenečské papírny. Po roce 1890 tu ale lidé začali vymýšlet mnoho změn. Nejdřív vznikl v roce 1893 pro sousedství Malé říčky projekt kanalizačních staveb od Williama Heerleina Lindleye. A v červnu roku 1906 byla uvedena do provozu bubenečská čistírna odpadních vod, která dnes funguje jako muzeum. Také v letech 1899 až 1902 byla prováděná regulace Vltavy a byl zřízen bubenečský plavební kanál. Při té příležitosti byla část původního ramena Malé říčky zasypaná a její voda je nyní vedená do Vltavy podzemním potrubím. Stromovkou Malá říčka stále protéká. Na horním obrázku je vyfotografované místo, kudy vltavská voda vtéká do Malé říčky ve Stromovce.

Číst více

11.12.2021

Geologické zamyšlení

od Hanka

Byliny přežívají zimu ukryté v zemi v cibulkách nebo v oddencích nebo v podobě pupenů na kořenech, případně mají v zemi semena. To nám umožňuje, abychom se v zimních měsících dívali na nezarostlý terén a vnímali jeho rozmanitost. Zimní období je vhodné k úvahám, co všechno se v zemi ukrývá, k zamýšlení nad pradávnou geologickou minulostí země i nad minulostí celkem nedávnou, kdy lidská činnost vynesla na světlo mnohé z toho, co by bylo jinak ukryté v hloubce. Protože všechno bohatství, jaké lidé mají, pochází tak či onak ze země.

Na fotografiích k tomuto článku jsou kameny s otisky prvohorních rostlin z období karbonu.

Číst více

29.10.2021

Nastal čas kvetení chryzantém.

od Hanka

Babička jim říkala listopádky, protože jí na záhoně kvetly ještě v listopadu. To ovšem jen v případě, že během některého mrazivého rána nenamrzly. A proč u nás rozkvétají v tak pozdní roční době? Protože pocházejí z jižnějších zeměpisných šířek. Nejsou přizpůsobené českým podmínkám. Listopádky patří mezi rostliny tzv. krátkého dne. Tedy přesněji - aby založily vznik květních poupat, potřebují mít dlouhou noc. A v Čechách máme v létě dlouhé dny a krátké noci. Směrem k jihu se ale časové rozdíly mezi dnem a nocí zmenšují. A jaká je pro chryzantémy ta hraniční délka dne, aby se rozhodly vykvést? Každá odrůda to má trochu jinak. Zahradníci mají dostatek zkušeností a vědí, kdy je potřeba chryzantémy ve skleníku začít stínit. Moderní skleníky mívají na zatemňování automatické zařízení.

Číst více

26.10.2021

S otužilými druhy blanokřídlého hmyzu se lze setkávat i v říjnu.

od Hanka

V říjnu už je většina druhů hmyzu uložená k zimnímu spánku. Přesto se stále ještě objevují otužilci, kteří jsou schopni létat i za chladnějšího počasí. Kromě všudypřítomných otravných vos jsem se v podzimní přírodě setkávala i s několika druhy z čeledi lumkovití. Právě o lumkovitých chci psát v tomto článku.

Číst více

10.10.2021

Denivka Micromus angulatus v říjnu.

od Hanka

S blízkostí příchodu zimy je venku vidět méně hmyzu. Proto mne překvapilo setkání s denivkou druhu Micromus angulatus. Je to drobný druh, celá i s křídly (bez tykadel) měří kolem 1 cm, samotné tělíčko je ještě menší. Křídla totiž zadeček daleko přesahují.
Larvy i dospělci této denivky se živí dravě, kořistí jsou hlavně mšice a roztoči, ale mohou to být i jiné druhy hmyzu. Pro denivku Micromus angulatus je charakteristické, že odolává nízkým teplotám a je aktivní dlouho během podzimu i brzy na jaře.

Číst více

23.9.2021

O starodávné cestě z Levého Hradce na Pražský hrad.

od Hanka

V dávných časech byl hlavním sídlem Přemyslovců Levý Hradec. Bořivoj I se ale rozhodnul, že se mu víc líbí lokalita, kde je nyní postavený Pražský hrad, a postupně se tam začal přestěhovávat. Jeho následovníci už potom žili převážně v místech dnešního Pražského hradu, Levý Hradec ale stále zůstával důležitým přemyslovským centrem ještě nejméně další dvě století.
Původní starodávná cesta, která spojovala Levý Hradec s Pražským hradem, je částečně zachovaná doposud v úseku zhruba od kostela sv. Matěje do Lysolaj.
Na horní fotografii je vpředu pole u Lysolaj, uprostřed je kostel sv. Matěje a v pozadí je vidět Pražský hrad, tedy přesněji - je vidět chrám sv. Víta. A ty ošklivé mrakodrapy úplně vzadu jsou až na Pankráci. Někdy se stane, že má člověk štěstí a překvapí ho nádherný výhled z vršku na poli. Přímo z té starodávné cesty výhled není, po více než tisíciletém používání totiž vede v hlubokém úvozu.

Číst více

6.9.2021

Pojďte pomoci přírodě na louku na Hůrce!

od Hanka

Louka na Hůrce je v Praze první přírodní lokalita, na které je péče zaměřená na podporu zdejších původních druhů hmyzu. To je zásadní rozdíl proti uměle založeným hmyzím loučkám. Při umělém vysévání nakoupeného osiva květnatých luk se totiž doporučuje nejdřív strhnout vrchní ornici. Tím se ale úplně zničí všechno původní společenství hmyzu a rostlin.
Louka na Hůrce je hodnotná právě tím, že zde probíhá podpora původního společenství.

Číst více

5.9.2021

Na začátku září dosahuje vrcholu aktivita sršních dělnic.

od Hanka

Veliké a hlučné sršní dělnice nyní létají skoro všude. V jejich obrovských hnízdech teď probíhá krmení larev mladé pohlavní generace, ze kterých se vylíhnou nové samičky a samečkové. V plně rozvinutém sršním hnízdě může být až 1 700 jedinců - dělnic, mladých samiček a samečků. Na uživení takového množství je potřeba sehnat hodně potravy. Sršní dělnice loví nejrůznější hmyz, často jsou kořistí mouchy, ale velmi oblíbeným úlovkem jsou také včely medonosné. Dokonce se zdá, že i některé genetické linie našich sršní obecných se specializují na lov včel medonosných a vos.

Číst více

26.8.2021

Volavka v pražské Stromovce.

od Hanka

Kolem rybníčků ve Stromovce bývá živo. A mnozí zdejší ptačí obyvatelé dovolují lidem, aby se k nim přiblížili na kratší vzdálenost, než jak je to běžné v divoké přírodě. A fotografické štěstí mi tentokrát přálo. (To se stává při mnoha výpravách s fotoaparátem, že se člověku podaří takové obrázky, jaké vůbec neočekával. A naopak to, co jsem chtěla původně fotografovat, většinou vůbec nenajdu.)

Číst více

21.8.2021

Jak se nově příchozí druhy hmyzu a rostlin zapojují do nových vztahů s našimi domácími druhy.

od Hanka

V Praze je v posledních dvou letech hojná kutilka mexická (Isodontia mexicana). Je to poměrně velký a nápadný druh hmyzu. Dospělé kutilky získávají energii sáním nektaru na květech, na zdejší fotografii je kutilka na květech máty. Evropské druhy a pěstované kultivary máty má kutilka mexická nejraději, i když se může živit na mnoha jiných druzích rostlin. Jako potravu pro svoje larvičky loví různé druhy cvrčků a kobylek, samozřejmě to jsou u nás české druhy cvrčků a kobylek.

Číst více