Atlas Seznam

Zednice hadincová Hoplitis adunca

od Hanka

čeleď: Čalounicovití - Megachilidae

Zednice hadincová (Hoplitis adunca) je dlouhá jen 8 až 12 mm. Má letovou periodu od června do srpna. Na teplých a suchých lokalitách je to hojný druh. Pro svoje larvičky připravuje stravu pouze z nektaru a pylu hadince, může použít i nektar a pyl jiných brutnákovitých rostlin. Hnízdí v rozmanitých dutinách, v dutých stoncích rostlin, v prázdných ulitách, v puklinách ve skalách, v dutinách ve stavebním dřevě nebo v kmenech stromů.
Na horní fotografii je samička. Ta má krátce po vylíhnutí břišní kartáč chloupků světlý, bledožlutý.

Číst více

Lumkovití (3) - fotografie neurčených druhů Ichneumonidae(3)

od Hanka

čeleď: Lumkovití - Ichneumonidae

Lumci (Ichneumonidae) jsou zajímavá, a zatím značně neprobádaná skupina hmyzu.
Samičky některých druhů lumků mají překvapivě dlouhá kladélka.

Číst více

Vosa útočná Vespula germanica

od Hanka

čeleď: Vosovití - Vespidae

Vosa útočná (Vespula germanica) je velmi hojný druh vosy. Přezimují pouze oplozené samičky.
Hnízda si ráda zakládá v zemních dutinách, ale také se lze s jejími hnízdy setkat i v nadzemních dutých a tmavých prostorách. Hnízdo vosy útočné má šedé zbarvení, a tím se dá odlišit od podobných hnízd vosy obecné, která má hnízda zbarvená žlutohnědě.

Byla zavlečená do Severní i Jižní Ameriky a do Austrálie.

Číst více

Nomáda ryšavá Nomada lathburiana

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomada ryšavá (Nomada lathburiana) je hnízdní parazit u některých druhů pískorypek, v Praze hlavně u pískorypky popelavé (Andrena cineraria).
Je to hojný druh. Je dlouhá 9 až 12 mm - to je mezi nomádami velký druh.
Na horním obrázku je samička.
Jedním z rozlišovacích znaků jsou rezavé chloupky na hrudi a na hlavě.

Číst více

Pískorypka černolesklá Andrena nigroaenea

od Hanka

čeleď: Pískorypkovití - Andrenidae

Pískorypka černolesklá (Andrena nigroaenea) je dlouhá 12 až 15 mm, je to velký druh pískorypky. Při zběžném pohledu se na květech snadno zamění s dělnicí včely medonosné.
Dospělci létají v přírodě už od března. Je to hojný druh, sbírá nektar a pyl z mnoha druhů rostlin, významně se podílí na opylování ovocných dřevin.
Samičky mají hruď a holeně červenohnědě ochlupené. Zadeček bývá řídce ochlupený, a během života chloupky na zadečku olysávají.

Číst více

Včely samotářky Apiformes

od Hanka

Včely samotářky (Apiformes) - to je souhrné pojmenování různorodé skupiny včel, jejichž larvy jsou závislé na potravě z květního pylu a nektaru.
(Na horní fotografii je zednice rohatá - Osmia cornuta)

V ČR žijí zástupci šesti čeledí.

Číst více

Ploskočelka načervenalá Lasioglossum calceatum

od Hanka

čeleď: Ploskočelkovití - Halictidae

Ploskočelka načervenalá (Lasioglossum calceatum) je dlouhá 8 až 10 mm. Na horním obrázku je sameček na květu pcháče rolního. Samečkové mají někdy zadeček s červenými znaky, a takoví se podle toho dají rozlišit od jiných podobných druhů. Z rodu Lasioglossum totiž žije v ČR 68 druhů, které si jsou navzájem podobné, a jejich rozlišování je obtížné.
Přezimují oplozené samičky. Jsou dlouhé 8 až 10 mm. Ze zimního spánku se probouzejí koncem března.

Číst více

Nomáda dvouskvrnná Nomada bifasciata

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomáda dvouskvrnná (Nomada bifasciata) je hnízdní parazit u pískorypky páskované (Andrena gravida). V Praze je to hojný druh.
Dospělci jsou v přírodě vidět od dubna.

Číst více

Čalounice trouchová Megachile willughbiella

od Hanka

čeleď: Čalounicovití - Megachilidae

Čalounice trouchová (Megachile wilughbiella) je hojný a všude rozšířený druh. Samičky bývají dlouhé 12 až 16 mm, samečkové jsou menší. Nápadná jsou přední chodidla samečka, jsou rozšířená a světle zbarvená.
Na horní fotografii je sameček u květu hadince.
Samička sbírá nektar a pyl na mnoha druzích rostlin, hlavně však na bobovitých, případně na hvězdnicovitých rostlinách. Hnízdečka pro larvy si buduje na různých místech, samička si umí sama vytvořit dutinky v mrtvém dřevě, právě tak umí využívat původní dřevní dutiny, hnízdí i v puklinách ve zdivu nebo v opuštěných hnízdech po jiném hmyzu, ráda využívá i hmyzí hotely, které pro ní připravili lidi.

Číst více

Pískorypka úhledná Andrena haemorrhoa

od Hanka

čeleď: Pískorypkovití - Andrenidae

Pískorypka úhledná (Andrena haemorrhoa) je dlouhá 9 až 11 mm. Je to hojný druh na mnoha typech stanovišť od nížin až do hor. Dospělci létají zjara od března do června.
Sbírá nektar a pyl z květů mnoha druhů rostlin, ale dává přednost květům různých dřevin.
Podobně jako všechny pískorypky musí nejprve vylézt na sluníčko a zahřát se, teprve potom je schopná létat. Při zamračené obloze a chladnu zůstává schovaná a na květy nelétá.

Číst více