Aktuality Seznam

26.7.2019

V zahradách kvetou bělotrny.

od Hanka

V současném suchu a horku je v přírodě velká nouze o květy, ve kterých by byl sladký nektar pro hmyz. Proto pokud někde něco rozkvete, hned se tam sletí mnoho hladových hmyzáčků. Některé z nich se mi podařilo vyfotografovat.
Na horním obrázku je na květenství bělotrnu mladý, asi nedávno vylíhlý sameček drvodělky fialové (Xylocopa violacea). Zatím má hruď krásně porostlou nepoškozenými chloupky. Ten se teď musí až do zimy pořádně vykrmovat, pak někde v úkrytu přečkat zimu. Jeho životní úkol, to znamená oplodnit samičky, bude potřebovat plnit až na jaře, koncem března, v dubnu. Úspěšné přezimování, to je velká zkouška zdatnosti samečků. Slabé jedince příroda vyřadí.

Číst více

10.7.2019

Život kolem Šáreckého potoka.

od Hanka

Krásná revitalizace s vybagrovanými tůněmi je v místech, kde kdysi bývaly rybníčky pro náhon ke Kalinovu mlýnu. A kupodivu je tady v tůních krásně průhledná voda. To prospívá mnoha živočichům. Velmi hojné jsou žáby. Ale podařilo se mi tady vyfotografovat i malou užovku obojkovou (Natrix natrix). Ta je nyní na území Prahy vzácná.

Číst více

12.6.2019

Setkání s drvodělkou fialovou, naší největší včelou samotářkou.

od Hanka

Drvodělka fialová (Xylocopa violacea) se objevuje v Praze už několik roků, letos je ale daleko hojnější. Upoutává pozornost svojí mohutností, nápadně černou barvou, a překvapivě obratným rychlým letem. Vídám ji teď dost často, zpravidla vysoko v koruně některého stromu, kam na ní s fotoaparátem nedosáhnu. Sbírá nektar a pyl z květů mnoha druhů rostlin.
A včera mi přálo fotografické štěstí, drvodělka na pár chvilek přiletěla na květy hrachoru širokolistého.

Číst více

7.6.2019

Kdo si postavil v trávě hliněné komínky ?

od Hanka

Spolu s oteplováním klimatu se v Čechách začaly objevovat i druhy, které byly doposud velmi hojné jen ve Středomoří. Jednou takovou pražskou novinkou je ploskočelka pospolná (Lasioglossum marginatum). V předchozích letech se poskočelka pospolná vzácně našla i na jižní Moravě, v loňském roce byl je její výskyt poprvé doložen v Čechách.
Ploskočelka pospolná je nenápadně zbarvená drobná včelička, je dlouhá jen 7 až 8 mm. Hnízdečka s plodovými komůrkami si buduje hluboko v zemi. Pozornost lidí upoutávají jejich postavené hliněné komínky nad vstupem do hnízdečka. Komínky jsou překvapivě pevné, vysoké jsou 5 cm nebo ještě víc.

Číst více

18.5.2019

V parku Ladronka kvete mohutný jeřáb prostřední.

od Hanka

Jeřáb prostřední je nyní často vysazovaný druh stromu. V pražských parcích a v uličních stromořadích se s ním lze často setkat, ale jen s mladými stromy. Starší mohutné stromy jsou v Čechách k vidění jen vzácně. Teď v polovině května je naplno rozkvetlý, a tak chci jeho fotografie ukázat.

Číst více

15.5.2019

Svahy v Dolní Šárce v deštivém období ledových mužů.

od Hanka

Podle přísloví starých zahradníků přichází období ledových mužů v době, kdy kvetou hlohy. V letošním roce se tahle pranostika vyplnila přesně. I když je nyní chladno, na jižních svazích se dá vidět řada zajímavostí, pokud na chvilku vykoukne sluníčko.
(Na horní fotografii je pohled z plochy přírodní památky Dolní Šárka na protější severní zalesněný svah nad Šáreckým potokem a na vrcholu stojí kostel svatého Matěje.)

Číst více

3.5.2019

Blanokřídlý hmyz PP Kalvárie v Motole a přilehlých sadů

od aculeata

Víte, že se na tomto území vyskytuje více než čtvrtina všech druhů žahadlových blanokřídlých v ČR? Neuvěřitelných 331 druhů!!!

Číst více

3.5.2019

Blanokřídlý hmyz VKP Řepská step

od aculeata

Víte jaké přírodní krásy se ukrývají v Řepích? Navštivte Významný krajinný prvek Řepskou step, jež je perlou této oblasti.

Číst více

3.5.2019

Na polích kvete řepka.

od Hanka

Na polích kvete řepka olejka. Vyšla jsem k jednomu takovému poli s fotoaparátem, chtěla jsem vyfotografovat dělnice včel medonosných. V některých oblastech je totiž pro včelaře snůška z řepky jediným zdrojem medu. Z ostatních rostlin, kde včely sbírají nektar a pyl během celého roku, včely dokážou nasbírat nektar a pyl jen pro vlastní spotřebu, ale ne tolik, aby jim včelař mohl něco odebrat.
A jak to dopadlo? Včelu medonosnou jsem nezahlédla ani jednu. Skutečně žádnou. Vypadá to, že nemoci včel medonosných se rozšířily natolik, že někde je prostě celá vesnice bez včel, že v úlech je prázdno. Na kraji řepkového pole ale na květech pracovalo hodně včel samotářek. Nejvíc pískorypka obecná a pískorypka popelavá.

Číst více

17.4.2019

Sucho v přírodní památce Baba

od Hanka

Sucho tu začíná být skutečné zlé. Snad jediný hmyz, u kterého se zdá, že se umí se suchem úspěšně vyrovnávat, je stepnice jarní (Eucera nigrescens). V předchozích desetiletích jsem tu potkávala samotářké včely stepnice jen jako vzácnost. V posledních letech jich je ale čím dál tím víc. Zatím se v přírodě objevili jen samečkové stepnic, (samičky si ještě trochu přispí), a jsou nyní v PP Baba vidět snad v každé skupince hluchavek nachových. Tyhle hluchavky jsou jejich nejoblíbenější, ale samečkové jsou schopni se živit na květech mnoha druhů rostlin.
Samečkové druhu stepnice jarní mají mimořádně dlouhá a mohutná tykadla.

Číst více