Aktuality Seznam

4.3.2018

Šárecký potok v sevření mrazem.

od Hanka

Do Prahy konečně dorazil mráz. Mráz příroda potřebuje, alespoň tu trochu vymrznou zavlečení slimáci.
Led vytváří na Šáreckém potoce zajímavé tvary. Před čtvrt stoletím tu bývaly občas větší mrazy. Tenkrát se běžně stávalo, že led v potoce namrzal i ode dna, a voda tekla nahoře nad ledem, ta ale opět namrzala, a tak voda v Šáreckém potoce kvůli ledu neustále stoupala, až nakonec tekla i po vedlejší silnici.
Tentokrát je sucho, a to přírodě škodí.

Číst více

11.2.2018

Únorové obrázky

od Hanka

Už je únor, a v Praze a okolí pořád nemáme sníh. Původní, české druhy stromů a bylin se tím obvykle nedají splést, jsou na výkyvy počasí zvyklé a dávají si pozor, aby nezačaly rašit nevhodně brzy. Naopak takové druhy, které si botanické zahrady dovezly třeba z Číny nebo z Japonska, mohou mít velké potíže, jestli během teplého února naraší a pak v březnu přijdou mrazy.
Na stromech bez listí bývají vidět ptáci. Tady se nechala fotografovat poštolka, jak sedí na svojí pozorovatelně.

Číst více

30.12.2017

Botanická zahrada Praha Troja v prosinci

od Hanka

Prosinec v botanické zahradě stále ukazuje lidem řadu zajímavostí.
Krásnoplodka japonská (Callicaria japonica) je tu svou barevností v zimě ojedinělá. Pěstují tu ovšem několik kultivarů krásnoplodky japonské, a taky se různě po zahradě dají najít i další, sice nápadně podobné, ale přesto jiné druhy krásnoplodek.

Číst více

21.12.2017

Slunovrat, včely se těší na jaro.

od Hanka

Včely medonosné poznávají kalendářní dny a vnímají běh času právě tak dobře, jako lidští učenci. Ačkoliv přečkávají zimu v chumáči na svých medných zásobách uvnitř úlů (nebo stromových dutin) prakticky potmě, den slunovratu poznají spolehlivě. A i když veku mrzne, uprostřed včelího hnízda nastává v tomhle termínu zásadní změna. A to je, že včelí matka znovu začne klást vajíčka, ze kterých dělnice následně vychovávají další generaci včel. Malé včelí larvičky jsou ale citlivé na to, při jaké teplotě potřebují vyrůstat. A tak včelí dělnice teď zahřívají střed chumáče na 36°C. I když venku mrzne, uprostřed včelího chumáče je udržovaná stálá teplota, podobná teplotě lidského těla. Včelí dělnice se tu vydatně krmí medem, a medovou energii přeměňují svalovým třesem na teplo.

Číst více

8.11.2017

Bílá Hora

od Hanka

Mohyla na památku bitvy 8. listopadu 1620 je v nadmořské výšce 381 m. Je to zvláštní místo. Odpovědi na mnoho otázek, které tu lidem přichází na mysl, ponechám historikům a jejich bádání. Pro dnešní dobu je důležitější hledat cestu od konfliktu ke společenství, a to je mnohdy těžký úkol.

Jsou odtud neobvykle krásné výhledy do okolí. Ty výhledy si nesmíme nechat vzít.

Číst více

7.11.2017

Obora Hvězda týden po vichřici.

od Hanka

Zdá se, že v Praze byla vichřice mírnější, že škody jsou jen malé. Počet vyvrácených nebo přelomených stromů není velký, ovšem i tak to stojí za ukázání a za varování, na co si mají lidi dávat pozor.

Číst více

18.10.2017

V říjnu jsou sršní hnízda na konci svého vývoje.

od Hanka

Na fotografii je sršní hnízdo, zavěšené pod střechou málo používané chaty. Po obvodu je tepelná izolace.
Při pohledu do hnízda zespoda jsou uvnitř vidět buňky s larvami v různém stadiu vývoje.
V nevýrazně zbarvených buňkách nahoře (a taky vlevo) jsou larvy, zavěšené hlavou dolů, které jsou závislé na tom, aby je sršní dělnice krmily.
Nápadně bílé buňky jsou takové, kde už jsou sršní kukly, tam probíhá proměna v dospělé jedince.
Sršní dělnice jsou vidět při práci na tepelné izolaci. Dělnice, které aktivně ošetřovaly larvy, se pohybovaly velmi rychle, a můj fotoaparát je v tmavém podstřeší chaty nezobrazil.

Číst více

3.10.2017

Park Maxe van der Stoela v podzimních barvách.

od Hanka

Pohled na nově vytvořený park z vyhlídkového místa.
V dávných stoletích tudy protékal potok Brusnice. Je to vlastně jen krátký potok, s malým průtokem, nyní navíc po většinu délky svého toku zatrubněný pod povrch. Ale v historii dávných století Brusnice svým významem překonávala všechny ostatní pražské potoky. U jejího pramene byl vybudován Břevnovský klášter (založen roku 993), v další části svého toku Brusnice zásobovala užitkovou vodou Pražský hrad.
Současný rybníček, jaký je vidět na fotografii, je napájený vodou z podzemních pramenů. Voda z Brusnice protéká nepřístupnou štolou v blízkosti.

Číst více

16.9.2017

Motýli na skalách přírodní památky Baba

od Hanka

Letos je chladné září. Přesto se tu dá vidět celá řada různých druhů motýlů. Zdejší k jihu obrácené a tmavé skály jsou docela teplé, a zejména na místech v závětří se lidi i živočichové cítí příjemně.
Motýl okáč zední (Lasiommata megera) se tu po ránu vyhříval na zemi. Tomuto druhu velmi vyhovují zdejší skalnaté svahy a výslunná stanoviště.

Číst více

6.9.2017

Po deštích se nad skalami zase ukázaly květy.

od Hanka

Podzimní květy mají svou zvláštní krásu.
Šalvěj hajní je zvláštní rostlina. Roste v Praze jen tam, kde jsou patrné rozpadlé valy raně středověkých sídlišť.
(Podle knihy Neznámá tvář Prahy od Marie Kubíkové.) Nejhojnější je nad Velkou skálou v Divoké Šárce, ale jednotlivě roste i na jiných místech nad skalami nad Šáreckým potokem.

Číst více