Aktuality Seznam

12.8.2021

Technická památka Pacoldova vápenka a její okolí.

od Hanka

Ve vápencových oblastech Prahy se nachází mnoho zajímavostí. Pro nás je zajímavá Pacoldova vápenka, která pochází z konce 19. století. Světově známé jsou odkryvy skalních vrstev blízko vápenky.
Materiál do vápenky lidé těžili v blízkém lomu. Právě tím došlo k odkrytí vnitřních vrstev zdejšího kopce, a odborníci tu mohli začít zkoumat zkameněliny. Geologická věda je zajímavá, jenže pro laiky je těžko srozumitelná. Co se odehrávalo během stovek milionů roků, to člověk nemůže snadno pochopit po přečtení několika knížek.

Číst více

25.7.2021

Na svazích kolem Šáreckého potoka jsou nyní ozdobou motýli.

od Hanka

Začal se hojně vyskytovat motýl perleťovec stříbropásek. Ten má rozpětí křídel 64 až 76 mm, patří tedy k našim velikým motýlům. Vzhledem ke svojí velikosti a nápadnému oranžovému zbarvení je nepřehlédnutelný.
Fotografovala jsem ho na kamenitém svahu v přírodní památce Dolní Šárka. Tam motýli létali na okolíky miříkovitých rostlin. Tady na skalnatém terénu nyní kvetou dva druhy miříkovitých. Jednak je to na skále sesel sivý, který má menší okolíky a v současnosti už má nejen květy, ale začal tvořit plody. A na místech s trochou úrodné země tu ve velkém množství roste smldník jelení. Ten má mohutné okolíky, rozkvetl teprve nedávno a většinou má zatím jen poupata.

Číst více

17.7.2021

Na břehu Vltavy.

od Hanka

Na vltavských březích teď vydatně kvete tužebník jilmový. Najde se tu i kvetoucí kyprej vrbice, kterou vyhledává samotářská včela pilorožka kyprejová. Také kvete žlutá vrbina obecná, na ní se pohybují včelky druhu olejnice vrbinová. Občas se ukáže čistec bahenní, ten mají v oblibě včely vlnařky obecné. Na květech mydlice mne překvapila dlouhozobka svízelová.
Dnešní příspěvek ale bude převážně o kvetoucích miříkovitých rostlinách a o tom, jaký hmyz jejich květy vyhledává.

Číst více

10.7.2021

Co se povedlo vyfotografovat kolem pražských skal na začátku července.

od Hanka

Nápadně veliká a barevná je kutilka obecná (Sphex funerarius). Zejména samičky mohou být dlouhé až 22 mm, samečkové jsou trochu menší. Na příznivých stanovištích hnízdí hromadně. Kutilky obecné jsem s fotoaparátem zastihla nad skalami v PP Podhoří. Na rozkvetlém rozchodníku šestiřadém sáli nektar samičky i samečkové kutilek. Samičky se poznají podle načervenalých předních a středních nohou. Samečkové mají všechny nohy černé.

Číst více

19.6.2021

Lípa velkolistá rozkvétá jako první ze všech našich druhů lip.

od Hanka

Lípa velkolistá hlásí svým rozkvětem začátek léta. V době jejího kvetení máme u nás nejdelší dny a nejkratší noci. Podle přesných astronomických měření letos nastane letní slunovrat 21. června. Po mnoho staletí neměli venkovani doma kalendář a literární informace. Ke svému životu je nepotřebovali znát. Ze svých zkušeností ale věděli, že v týdnu kolem letního slunovratu jsou rozdíly v délce dne tak malinké, že jsou běžnými metodami prakticky neměřitelné. Pro obyčejné lidi bylo významným předělem v roční době kvetení lípy velkolisté. V dávnějších stoletích bývaly v této době nejvýznamnější náboženské slavnosti a poutě. Mnoho velmi starých kostelů v Čechách má jako svého patrona Jana Křtitele, svátek jeho narození se slaví 24. června. Právě k tomuto svátku svatého Jana se dřív vztahovalo mnoho lidových pověstí a přísloví.
Až lípa velkolistá odkvete, tak se dny začnou zkracovat. Pro nás Čechy je lípa velkolistá národní strom.

Číst více

16.6.2021

Květy nad skalami v přírodní památce Baba v Praze 6.

od Hanka

Cesta nad skalami je plná zajímavých druhů rostlin.
V travnatých plochách je tu velmi hojný modřenec tenkokvětý. Modrý vrchol rostlin má za úkol upoutávat pozornost hmyzích opylovatelů, nektar a pyl ale mají jen ty světlé kvítky pod modrým chocholem.
Modřence tenkolisté lze vidět jen tam, kde probíhá dobrá a správně načasovaná péče o sečení trávy. Aby sekáči nepoškodili květní hrozny modřenců na počátku jarního rašení, musí se pustit do sečení trávy brzy zjara a nesmí sekat trávu nízko u země. To není vůbec jednoduché. Tady v PP Baba se to povedlo, nyní zde na celé ploše kvetou stovky modřenců.

Číst více

14.6.2021

Jak blanokřídlí používají kusadla.

od Hanka

Kutilka písečná (Ammophila sabulosa) loví pro svoje larvičky lysé housenky můr. Už před ulovením kořisti si připraví v zemi jednokomorové hnízdečko. Kořist musí nejdřív ochromit několika vpichy svého žihadla a pak jí dopravuje k hnízdu vlečením po zemi. A je to pěkně namáhavá práce, když je housenka mohutnější než kutilka. Na to je potřeba mít pevný stisk kusadel. Až se kutilce povede housenku dopravit do hnízdečka, vyklade na ní svoje vajíčko a pak hnízdo uzavře a zamaskuje zrnky písku z okolí.
Blanokřídlí zajišťují stabilitu dění v přírodě. Jsou nenahraditelní v tom, jak se starají, aby se žádný druh hmyzu nepřemnožil.

Číst více

9.6.2021

Kvetou akáty, jsou to včelařsky významné stromy.

od Hanka

Včelaři akáty milují. Při výsadbách akátů před sto roky udělali staří včelaři pouze jedinou chybu, a to, že byli velmi skromní a vysazovali akáty na neúrodné plochy. A tak dnes nadšeným ochráncům přírody nevadí, že pro nás lidi se pěstují na jídlo brambory na orné půdě, ačkoliv brambory taky nejsou původní česká rostlina. Všichni jsou spokojení s pěstováním kukuřice, že je pro krávy jako krmení na zimu dostatek kukuřičné siláže. Tedy nejen pro krávy, slavné bioplynové stanice jsou se spotřebou kukuřice ještě hladovější. Přitom pěstování kukuřice pro bioplynky velmi poškozuje ornou půdu. Bioplynové stanice jsou konkurence schopné pouze díky dotacím, bez dotací by byly totálně ztrátové. Naopak akátové dřevo má vynikající výhřevnost a po spálení z něj zůstává málo popela. Spalování akátového dřeva vychází ekonomicky dobře i bez dotací.

Číst více

4.6.2021

Ještě pár obrázků z letošního chladného května.

od Hanka

Chladný květen změnil spektrum druhů, jaké bývají v květnové přírodě vidět. A trochu změnil i chování hmyzu.
Na horní fotografii je sršeň, matka po přezimování. Normálně se sršně živí jako dravci, loví mouchy, včely a ledacos dalšího. Jenže za chladna je hmyz ukrytý, sršně těžko hledají potravu. Tady jsem zachytila na fotografii sršní matku, jak ji nouze přinutila získávat energii sáním nektaru z květů keře zahradního skalníku.

Některým druhům včel samotářek chladno skutečně vadí. Jiné jsou naopak velmi odolné. Nejotužilejším druhem je pelonoska hluchavková (Anthophora plumipes). Ta dokáže svým svalovým třesem udržovat provozní teplotu letových svalů 40°C i za nízkých okolních teplot.

Číst více

28.5.2021

Květnové rozlišování druhů miříkovitých rostlin aneb co roste podél starých pěšin, které vyšlapali divočáci.

od Hanka

Rozlišování mezi druhy miříkovitých rostlin je obtížné. Ale velmi důležité. V této čeledi jsou totiž významné zeleniny, mrkev, petržel, celer a další. Současně se tu ale vyskytují i druhy velmi jedovaté - bolehlav, tetlucha, rozpuk jízlivý a mnoho jiných. Z minulosti jsou popsány případy otrav, kdy v záhonu s pěstovanou zeleninou vyrostl jako plevel podobný jedovatý druh. Proto chci v tomto článku ukázat fotografie takových v Praze hojných druhů miříkovitých rostlin, které rozkvétají už v květnu.
Na horním obrázku je tromín prorostlý (Smyrnium perfoliatum).

Číst více