Aktuality Seznam

7.11.2017

Obora Hvězda týden po vichřici.

od Hanka

Zdá se, že v Praze byla vichřice mírnější, že škody jsou jen malé. Počet vyvrácených nebo přelomených stromů není velký, ovšem i tak to stojí za ukázání a za varování, na co si mají lidi dávat pozor.

Číst více

18.10.2017

V říjnu jsou sršní hnízda na konci svého vývoje.

od Hanka

Na fotografii je sršní hnízdo, zavěšené pod střechou málo používané chaty. Po obvodu je tepelná izolace.
Při pohledu do hnízda zespoda jsou uvnitř vidět buňky s larvami v různém stadiu vývoje.
V nevýrazně zbarvených buňkách nahoře (a taky vlevo) jsou larvy, zavěšené hlavou dolů, které jsou závislé na tom, aby je sršní dělnice krmily.
Nápadně bílé buňky jsou takové, kde už jsou sršní kukly, tam probíhá proměna v dospělé jedince.
Sršní dělnice jsou vidět při práci na tepelné izolaci. Dělnice, které aktivně ošetřovaly larvy, se pohybovaly velmi rychle, a můj fotoaparát je v tmavém podstřeší chaty nezobrazil.

Číst více

3.10.2017

Park Maxe van der Stoela v podzimních barvách.

od Hanka

Pohled na nově přetvořený park z vyhlídkového místa.
Tady se opět dostává na povrch potok Brusnice. Je to vlastně jen krátký potok, s malým průtokem, nyní navíc po většinu délky svého toku zatrubněný pod povrch. Ale v historii dávných století Brusnice svým významem překonávala všechny ostatní pražské potoky. U jejího pramene byl vybudován Břevnovský klášter (založen roku 993), v další části svého toku Brusnice zásobovala kvalitní vodou Pražský hrad.

Číst více

16.9.2017

Motýli na skalách přírodní památky Baba

od Hanka

Letos je chladné září. Přesto se tu dá vidět celá řada různých druhů motýlů. Zdejší k jihu obrácené a tmavé skály jsou docela teplé, a zejména na místech v závětří se lidi i živočichové cítí příjemně.
Motýl okáč zední se tu po ránu vyhříval na zemi. Tomuto druhu velmi vyhovují zdejší skalnaté svahy a výslunná stanoviště.

Číst více

6.9.2017

Po deštích se nad skalami zase ukázaly květy.

od Hanka

Podzimní květy mají svou zvláštní krásu.
Šalvěj hajní je zvláštní rostlina. Roste v Praze jen tam, kde jsou patrné rozpadlé valy raně středověkých sídlišť.
(Podle knihy Neznámá tvář Prahy od Marie Kubíkové.) Nejhojnější je nad Velkou skálou v Divoké Šárce, ale jednotlivě roste i na jiných místech nad skalami nad Šáreckým potokem.

Číst více

13.8.2017

Park nad Kotlářkou

od Hanka

Opět tu bude přírodně cenné území. V minulosti tu bylo vzácné společenství mnoha druhů blanokřídlého hmyzu, jenže pak nastala přírodní pohroma. Tenkrát někdo nařídil, že ke dni 30. června musí být všechny travnaté plochy posečené, a pokud nebudou, dostane údržbu té neposečené plochy na starost jiná firma. A tak pár dnů před stanoveným termínem všichni sekáči vyrazili do práce, a pokosili široko daleko skutečně všechno. Najednou nebyl nikde pro hmyz ani kvíteček, mnozí hmyzáčci uhynuly hladem.
Nyní se tu péče zlepšila, porosty jsou sečené mozaikově, a život se sem zvolna navrací. Zatím se sem vrátili jenom ty hojnější, málo vzácné druhy, časem se to bude jistě zlepšovat.

Číst více

15.7.2017

Obrázky z Botanické zahrady v Praze na Albertově.

od Hanka

Nyní zde vystavují ve skleníku vzácnou orchidej Paphiopedilum kolopakingii.
Někomu by se mohla zdát obyčejná, my jsme zvyklí na zahradnicky šlechtěné orchideje, které bývají barevnější. Jenže tahle orchidej pochází z přírody Bornea. Tam je příroda málo prozkoumaná, pro našince neznámá. Na vykvetení takové rostliny z přírody se čeká mnoho roků a je to vždy překvapení, jaký květ se ukáže.

Číst více

29.6.2017

Čmeláci v červnu

od Hanka

Včera u Vltavy před Sedlcem (je to část Prahy 6) jsem uviděla na rozkvetlé lípě mohutnou mladou samičku druhu čmelák zemní.
Docela mne překvapila, divila jsem se, jak rychle letos vývoj čmeláčích hnízdeček pokročil. Se čmeláky je to tak:
Přezimuje oplozená samička, ta sama vybere místo a založí hnízdečko a vychová první dělnice, společně vychovají další dělnice a teprve potom začne matka klást vajíčka, ze kterých vyrostou mladé čmeláčí matky, nakonec vychovávají čmeláčí samečky. To tedy pokud má čmeláčí hnízdečko štěstí. Občas se něco nepovede, a vychovají třeba jenom mladé samičky, nebo naopak vynechají výchovu samiček, a vyprodukují pouze samečky.

Číst více

2.6.2017

Zavíječ zimostrázový (Cydalima perspectalis) v Praze.

od Hanka

Pochází z východní Asie. Už v předchozích letech byly v Praze hlášené jednotlivé výskyty tohoto škůdce buxusů (zimostrázů), ovšem letos se tu ukazuje v plné síle.
Jako zavlečený škůdce u nás nemá přirozené nepřátele.
Motýl sice vypadá jako nápadný, ve skutečnosti je to mistr v nacházení úkrytů, kde není vidět.

Číst více

1.6.2017

Proměny barev kolem revitalizovaných tůní u Šáreckého potoka.

od Hanka

Před pár roky uměle vytvořené tůně a vlhká louka kolem nich neustále překvapují proměnou barev. A taky bohatstvím života, který se sem v krátké době nastěhoval.
Zpočátku tu byly jenom pulci ropuch. Nyní se tu ozývají hlasy více různých druhů žab, na fotografii jsou podle mého odhadu skokani.

Číst více