Aktuality Seznam

13.10.2022

KDYŽ CÍLEM JE CESTA - 4. část

od Hanka

Při pohledu na XIX. kapli už všichni vědí, že se naplánovaná cesta blíží ke konci. Cesta byla krásná, ale náročná. Lidé totiž většinou nebydlí blízko trasy poutní cesty, několik kilometrů je nutné pochodovat nebo jet na kole už z domova ke svojí zvolené první kapli. Proto v tuhle chvíli už lidi obvykle mají za sebou 20 km. Ale za námahu to stálo, byly tu i nádherné výhledy po okolí.

Číst více

12.10.2022

KDYŽ CÍLEM JE CESTA - 3. část

od Hanka

"Zastavte se na cestách a pohleďte a vyptejte se na stezky staré, která cesta jest dobrá.
I choďte po ní a naleznete odpočinutí duši své."

(Jeremiáš 6,16.)

Kaple XII stojí u Peterkova mlýna.

Číst více

11.10.2022

KDYŽ CÍLEM JE CESTA - 2. část

od Hanka

Pokračování poutní cesty do Hájku u Prahy.

Po překonání Pražského okruhu po mostě pro pěší se kousek dál ukáže výhled na kapli XI. Ta stojí u podjezdu dálnice D6. Z tohoto vyhlídkového místa není možné se terénem dostat až ke kapli.

Ale je zde jiná zajímavost:

Poznáte, jaká plodina je tu vysetá na poli?
Je to sója luštinatá (Glycine max) .

Číst více

11.10.2022

KDYŽ CÍLEM JE CESTA - 1. část

od Hanka

Obrázky z poutní cesty do Hájku u Prahy.

V dávnějších stoletích lidé neměli rozhlas nebo televizi, dokonce odebírání tištěných novin je vynález až posledního období. Obyčejní zemědělci ale tenkrát měli jinou možnost, jak se seznamovat s děním ve světě. Chodili o svátcích na poutní místa. A už cestou tam se setkávali s lidmi, kteří přicházeli na pouť z jiných směrů. A samozřejmě si hned spolu vyprávěli, co je kde nového a zajímavého a co se kdo dozvěděl jinde.

Na horní fotografii jsou věže kláštera na Bílé Hoře.

Číst více

31.8.2022

Chcete pomáhat přírodě? Přidejte se k nám.

od Hanka

Louka na Hůrce v pražských Stodůlkách potřebuje spolupráci víc lidí. Je to místo, kde na jaře a v létě můžeme pozorovat řadu vzácných druhů hmyzu.
Před několika roky zde byla jen zanedbaná a neudržovaná lokalita. Přesto se zde na malých plochách udržely původní stepní druhy. A současná péče jim prospěla, zajímavý hmyz se tu nyní úspěšně množí. Nyní na konci léta je ale potřeba posečenou trávu odklidit.

Lidé rádi pozorují velké a barevné a vzácné druhy hmyzu. Pro zachování stability přírodních dějů je ale nejdůležitější výskyt pestrého množství těch obyčejných, drobných a nenápadných druhů hmyzu a rostlin.

Číst více

14.8.2022

Křižák pruhovaný se páří uprostřed léta.

od Hanka

"A taková to byla velká láska."

Na horní fotografii je mladá samička křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi). Samička sedí uprostřed své sítě, otočená hlavou dolů, to je u tohoto druhu obvyklé.

Číst více

28.7.2022

Pastva ovcí a koz může udržovat pásy travnatých ploch uvnitř zalesněné krajiny. To by zpomalovalo šíření případných lesních požárů.

od Hanka

Zamyšlení nad velkým lesním požárem u Hřenska:
Před sedmdesáti roky jsem byla malé dítě a v létě mne táta vozil v dětské sedačce na rámu svého jízdního kola na dlouhé výlety do lesů. Vzpomínám si, že tenkrát bývaly kolem lesních cest široké travnaté pruhy. Táta mi říkal, že je to tak nařízené, že kvůli nebezpečí požárů musí být velké lesy rozdělené loukami. Právě tak bývaly široké travnaté plochy kolem železničních tratí.

Číst více

22.7.2022

Včely medonosné v létě vychovávají mladou generaci včel, která bude žít až do jara.

od Hanka

Dělnice včel medonosných teď musí sbírat z květů hodně nektaru a kvalitního pylu pro výživu svých mladých včelích larviček. Takové včely, které nyní pozorujeme pracovat na květech, už budou žít jen krátkou dobu, následujícího jara se nedožijí. Úspěšné přezimování včelstva a jeho dobrý jarní rozvoj zajišťuje tzv. dlouhověká generace včelích dělnic. Dlouhověké včelí dělnice mají jako svůj životní úkol úspěšně přezimovat a pak pracovat ve včelstvu až do května, se líhnou z vajíček, které včelí královna (matka) nakladla do buněk v plástech během předchozího léta.

Číst více

27.6.2022

Z okolí Říčanského potoka na východě Prahy.

od Hanka

V předchozích letech probíhaly na Říčanském potoce významné revitalizace. Slovo revitalizace znamená, že se lidi snaží vrátit potok a jeho okolí k původnímu přírodnímu stavu tak, aby se do vody opět vrátil život mnoha malých i větších živočichů. Aby potok netekl rovným a hlubokým korytem z betonových tvárnic.

Číst více

11.6.2022

Přijďte na louku na Hůrce.

od Hanka

Mnozí řeší otázku, jak správně pečovat o travnaté porosty. Právě tady je možnost se podívat na vhodný typ údržby louky, aby byla příznivá pro rozvoj mnoha druhů hmyzu. Přitom se zde jedná o plochu, která byla ještě před dvěma roky zanedbaná a neudržovaná. Nyní je možnost se poučit, jak vhodná a vlastně málo náročná péče prostor proměnila.

A kde louku najdete? Je v Praze mezi zastávkou metra Hůrka a vstupem do Prokopského údolí.
Číst více