Aktuality Seznam

6.9.2021

Pojďte pomoci přírodě na louku na Hůrce!

od Hanka

Louka na Hůrce je v Praze první přírodní lokalita, na které je péče zaměřená na podporu zdejších původních druhů hmyzu. To je zásadní rozdíl proti uměle založeným hmyzím loučkám. Při umělém vysévání nakoupeného osiva květnatých luk se totiž doporučuje nejdřív strhnout vrchní ornici. Tím se ale úplně zničí všechno původní společenství hmyzu a rostlin.
Louka na Hůrce je hodnotná právě tím, že zde probíhá podpora původního společenství.

Číst více

5.9.2021

Na začátku září dosahuje vrcholu aktivita sršních dělnic.

od Hanka

Veliké a hlučné sršní dělnice nyní létají skoro všude. V jejich obrovských hnízdech teď probíhá krmení larev mladé pohlavní generace, ze kterých se vylíhnou nové samičky a samečkové. V plně rozvinutém sršním hnízdě může být až 1 700 jedinců - dělnic, mladých samiček a samečků. Na uživení takového množství je potřeba sehnat hodně potravy. Sršní dělnice loví nejrůznější hmyz, často jsou kořistí mouchy, ale velmi oblíbeným úlovkem jsou také včely medonosné. Dokonce se zdá, že i některé genetické linie našich sršní obecných se specializují na lov včel medonosných a vos.

Číst více

26.8.2021

Volavka v pražské Stromovce.

od Hanka

Kolem rybníčků ve Stromovce bývá živo. A mnozí zdejší ptačí obyvatelé dovolují lidem, aby se k nim přiblížili na kratší vzdálenost, než jak je to běžné v divoké přírodě. A fotografické štěstí mi tentokrát přálo. (To se stává při mnoha výpravách s fotoaparátem, že se člověku podaří takové obrázky, jaké vůbec neočekával. A naopak to, co jsem chtěla původně fotografovat, většinou vůbec nenajdu.)

Číst více

21.8.2021

Jak se nově příchozí druhy hmyzu a rostlin zapojují do nových vztahů s našimi domácími druhy.

od Hanka

V Praze je v posledních dvou letech hojná kutilka mexická (Isodontia mexicana). Je to poměrně velký a nápadný druh hmyzu. Dospělé kutilky získávají energii sáním nektaru na květech, na zdejší fotografii je kutilka na květech máty. Evropské druhy a pěstované kultivary máty má kutilka mexická nejraději, i když se může živit na mnoha jiných druzích rostlin. Jako potravu pro svoje larvičky loví různé druhy cvrčků a kobylek, samozřejmě to jsou u nás české druhy cvrčků a kobylek.

Číst více

12.8.2021

Technická památka Pacoldova vápenka a její okolí.

od Hanka

Ve vápencových oblastech Prahy se nachází mnoho zajímavostí. Pro nás je zajímavá Pacoldova vápenka, která pochází z konce 19. století. Světově známé jsou odkryvy skalních vrstev blízko vápenky.
Materiál do vápenky lidé těžili v blízkém lomu. Právě tím došlo k odkrytí vnitřních vrstev zdejšího kopce, a odborníci tu mohli začít zkoumat zkameněliny. Geologická věda je zajímavá, jenže pro laiky je těžko srozumitelná. Co se odehrávalo během stovek milionů roků, to člověk nemůže snadno pochopit po přečtení několika knížek.

Číst více

25.7.2021

Na svazích kolem Šáreckého potoka jsou nyní ozdobou motýli.

od Hanka

Začal se hojně vyskytovat motýl perleťovec stříbropásek. Ten má rozpětí křídel 64 až 76 mm, patří tedy k našim velikým motýlům. Vzhledem ke svojí velikosti a nápadnému oranžovému zbarvení je nepřehlédnutelný.
Fotografovala jsem ho na kamenitém svahu v přírodní památce Dolní Šárka. Tam motýli létali na okolíky miříkovitých rostlin. Tady na skalnatém terénu nyní kvetou dva druhy miříkovitých. Jednak je to na skále sesel sivý, který má menší okolíky a v současnosti už má nejen květy, ale začal tvořit plody. A na místech s trochou úrodné země tu ve velkém množství roste smldník jelení. Ten má mohutné okolíky, rozkvetl teprve nedávno a většinou má zatím jen poupata.

Číst více

17.7.2021

Na břehu Vltavy.

od Hanka

Na vltavských březích teď vydatně kvete tužebník jilmový. Najde se tu i kvetoucí kyprej vrbice, kterou vyhledává samotářská včela pilorožka kyprejová. Také kvete žlutá vrbina obecná, na ní se pohybují včelky druhu olejnice vrbinová. Občas se ukáže čistec bahenní, ten mají v oblibě včely vlnařky obecné. Na květech mydlice mne překvapila dlouhozobka svízelová.
Dnešní příspěvek ale bude převážně o kvetoucích miříkovitých rostlinách a o tom, jaký hmyz jejich květy vyhledává.

Číst více

10.7.2021

Co se povedlo vyfotografovat kolem pražských skal na začátku července.

od Hanka

Nápadně veliká a barevná je kutilka obecná (Sphex funerarius). Zejména samičky mohou být dlouhé až 22 mm, samečkové jsou trochu menší. Na příznivých stanovištích hnízdí hromadně. Kutilky obecné jsem s fotoaparátem zastihla nad skalami v PP Podhoří. Na rozkvetlém rozchodníku šestiřadém sáli nektar samičky i samečkové kutilek. Samičky se poznají podle načervenalých předních a středních nohou. Samečkové mají všechny nohy černé.

Číst více

19.6.2021

Lípa velkolistá rozkvétá jako první ze všech našich druhů lip.

od Hanka

Lípa velkolistá hlásí svým rozkvětem začátek léta. V době jejího kvetení máme u nás nejdelší dny a nejkratší noci. Podle přesných astronomických měření letos nastane letní slunovrat 21. června. Po mnoho staletí neměli venkovani doma kalendář a literární informace. Ke svému životu je nepotřebovali znát. Ze svých zkušeností ale věděli, že v týdnu kolem letního slunovratu jsou rozdíly v délce dne tak malinké, že jsou běžnými metodami prakticky neměřitelné. Pro obyčejné lidi bylo významným předělem v roční době kvetení lípy velkolisté. V dávnějších stoletích bývaly v této době nejvýznamnější náboženské slavnosti a poutě. Mnoho velmi starých kostelů v Čechách má jako svého patrona Jana Křtitele, svátek jeho narození se slaví 24. června. Právě k tomuto svátku svatého Jana se dřív vztahovalo mnoho lidových pověstí a přísloví.
Až lípa velkolistá odkvete, tak se dny začnou zkracovat. Pro nás Čechy je lípa velkolistá národní strom.

Číst více

16.6.2021

Květy nad skalami v přírodní památce Baba v Praze 6.

od Hanka

Cesta nad skalami je plná zajímavých druhů rostlin.
V travnatých plochách je tu velmi hojný modřenec tenkokvětý. Modrý vrchol rostlin má za úkol upoutávat pozornost hmyzích opylovatelů, nektar a pyl ale mají jen ty světlé kvítky pod modrým chocholem.
Modřence tenkolisté lze vidět jen tam, kde probíhá dobrá a správně načasovaná péče o sečení trávy. Aby sekáči nepoškodili květní hrozny modřenců na počátku jarního rašení, musí se pustit do sečení trávy brzy zjara a nesmí sekat trávu nízko u země. To není vůbec jednoduché. Tady v PP Baba se to povedlo, nyní zde na celé ploše kvetou stovky modřenců.

Číst více